ICT-competente leerkrachten en lerarenopleiders en aangepaste digitale leermiddelen

'ICT-competente leerkrachten en lerarenopleiders en aangepaste digitale leermiddelen'

Doelstellingen

  • Alle leerkrachten en lerarenopleiders beschikken over de nodige digitale competenties en kunnen zich specialiseren.
  • Vlaamse onderwijsinstellingen hebben toegang tot kwaliteitsvolle en innovatieve leermiddelen, leerplatformen en digitale evaluatievormen o.a. via een single sign on-principe.

Acties

Actie 3.1:

Digitale competentiebevordering van leerkrachten en ICT-coördinatoren via maatgerichte ICTopleidingen en ICT-bootcamps met het oog op:

  • het verbeteren van digitaal didactische vaardigheden en
  • het gebruik van ICT in het onderwijsproces (m.i.v. digitale leeromgevingen die inzetten op nieuwe technologieën zoals AI of learning analytics).

Word mediacoach 

De Vlaamse Overheid ondersteunt enkele opleidingen die inzetten op de ICT-competenties van leraren. De uitrol hiervan is nog lopende.

De bestaande Mediacoach-opleiding wordt alvast verdergezet en uitgebreid vanuit de actieplannen AI/CS. Mediawijs organiseert de vorming in samenwerking met Mediaraven, Brightlab en JEF.

  • In deze opleiding verdiep je je in de digitale en mediawijze wereld.
  • Je krijgt handvaten mee om media te gebruiken in jouw organisatie en wordt aanspreekpunt en coach mediawijsheid en digitale media voor collega’s.
  • Schrijf je in voor de opleiding Mediacoach Onderwijs (start september 2021)

Actie 3.2:

Gerichte ondersteuning van de lerarenopleiders op het vlak van digitale competenties met het oog op het digitaal competente beginnende onderwijsprofessionals.

Actie 3.3:

De toegang tot digitale leermiddelen vergemakkelijken via de creatie van een “Single Sign On” infrastructuur.

Actie 3.4:

De ontwikkeling van een kwaliteitskader digitaal onderwijs al dan niet geïntegreerd in de bestaande kaders als richtsnoer voor het onderwijsveld met het oog op gericht kwaliteitstoezicht.

Actie 3.5:

De uitbouw van KlasCement als “uniek platform” voor educatief open lesmateriaal met aandacht voor innovatie.

Actie 3.6:

De verdere ontwikkeling van het Archief voor Onderwijs met uitgebreide leerlingentoegang en extra functies voor leraren.

Actie 3.7:

Het versterken van initiatieven die digitale leermiddelen voor praktijkvakken en arbeidsmarktgerichte opleidingen ontwikkelen, o.a. via InnoVET.

Actie 3.8:

  • Evalueren van i-learn en onderzoeken hoe het concept 'gepersonaliseerd leren' vorm kan krijgen.

Actie 3.9:

Het afsluiten van raamovereenkomsten voor software voor scholen en onderwijsinstellingen.

Actie 3.10:

Met uitgeverijen, ontwikkelaars en onderwijsverstrekkers een ethische code opstellen om onder meer afspraken te maken over de ontwikkeling en het gebruik van onderwijssoftware.


Verwante pagina's