Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in het secundair onderwijs

Over het ondersteuningsmodel voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in scholen van het gewoon basis- en secundair onderwijs en in centra voor deeltijds beroepssecundair onderwijs.

Als school moet je tijdelijk onderwijs aan huis aanbieden aan leerlingen die door een langdurige of chronische ziekte lange tijd afwezig zijn.