Toetsen voor scholen secundair onderwijs

Paralleltoetsen van peilingen

Ga na in welke mate je met je leerlingen bepaalde eindtermen of ontwikkelingsdoelen bereikt met de paralleltoetsen van peilingen.

Toolkits breed evalueren competenties Nederlands

De toolkit breed evalueren is een wegwijzer over breed evalueren van competenties Nederlands voor leerkrachten, zorgcoƶrdinatoren en scholen.