InnoVET: wat, hoe en waarom?

Wat is InnoVET?

Innovatie in arbeidsmarktgerichte opleidingen

InnoVET staat voor innovatieve opleidingen in Vocational Education and Training (VET): innovatie in arbeidsmarktgerichte opleidingen.

Het is een project van de Vlaamse overheid voor scholen met bso- of tso-richtingen, om de leerkrachten en leerlingen vertrouwd te maken met de arbeidsmarkt van vandaag en morgen.

Dat gebeurt door tso- en bso-scholen te stimuleren om via projecten innovatieve materialen en methodieken te ontwikkelen en uit te testen, met de bedoeling dit te verspreiden naar alle arbeidsmarktgerichte opleidingen in Vlaanderen.

Centraal daarbij staan:

Innovatie

 • Hoe innovatie op de klasvloer brengen?
 • Hoe innovatie voor en door leerkrachten uitwerken om jongeren (zeker in de moeilijke coronatijden) te ondersteunen?
 • Hoe jongeren door innovatie helpen om de moeilijke brug van onderwijs naar arbeidsmarkt gemakkelijker te nemen?

Partnerschappen

Tussen:

 • Leerkrachten: met andere leerkrachten en leerkrachtenteams uit verschillende onderwijsniveaus,  directies, en andere scholen
 • Sectoren, bedrijven en ervaren werknemers: regionaal, Vlaams en internationaal
 • Ondersteuners:
  • De regionale technologische centra (RTC): de bruggenbouwers tussen onderwijs en de arbeidsmarkt
  • Onderzoeks- en kenniscentra
  • Pedagogische ondersteuningsdiensten
  • Private partners (zoals softwareleveranciers)

Verandering

InnoVET wil leerkrachten in Vlaanderen steunen om arbeidsmarktgericht onderwijs mee te laten veranderen met de noden van de toekomst:

 • Op didactisch-pedagogisch vlak, zoals rond evalueren of coachend werken
 • Op vaktechnisch vlak, zoals het gebruik van specifieke technieken en machines
 • Op ICT-vlak: kunnen gebruiken van ICT in de klas en digitaal lesmateriaal (zeker belangrijk in coronatijden)


Initiatiefnemers

InnoVET is een initiatief van het departement Onderwijs van de Vlaamse overheid, de regionale technische centra (RTC) en de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor).

De Vlor coördineerde het project in jaargang 1 (schooljaar 2019 – 2020). Na het schooljaar 2019-2020 blijft de Vlor partner, maar neemt het departement Onderwijs het coördinatorschap op. In het voorjaar 2021 brengt de Vlor een advies uit over ‘Professionalisering via innovatie’.

Meer over de rol van de Vlor: Vlaamse Onderwijsraad – Innovet 

Naar boven

Waarom InnoVET?

Snel veranderende samenleving

De snel veranderende samenleving (digitalisering, vergrijzing, migratiestromen …) leidt tot:

 • Verandering van de arbeidsmarkt (nood aan nieuwe vaardigheden zoals het leren omgaan met evoluties en transities: circulaire economie, levenslang leren … )
 • Nieuwe uitdagingen voor het arbeidsmarktgericht onderwijs

Onderzoek

In 2018 voerde Idea Consult – in opdracht van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming – een studie uit om, samen met leerkrachten, directeurs, bedrijfsleiders en netwerken, een antwoord te formuleren op 3 vragen:

 • Wat zijn de grote technische uitdagingen die op onderwijs afkomen?
 • Welke opleidingsnoden voor leerkrachten hangen hiermee samen?
 • Hoe ziet een goed professionaliseringstraject om die noden in te vullen, eruit?

Het antwoord van Idea Consult was InnoVET, een traject dat bestaat uit 3 fasen:

 1. Samenbrengen van zoveel mogelijk partners
 2. Opzetten van projecten
 3. Verspreiden en bestendigen van de resultaten

Lees het onderzoeksrapport van Idea Consult over InnoVET.

Naar boven

Hoe neemt mijn school deel aan InnoVET?

Via de projecten

Tijdens de schooljaren 2019-2020 en 2020-2021 tekenden eerst 13 en daarna 9 tso- en bso-scholen uit de 5 provincies in op een projectoproep. Ze dienden een innovatief traject in, samen met partners uit de industrie en het onderzoeksveld.

Ontdek de projecten:

Blijf op de hoogte van nieuwe projectinitiatieven via Schooldirect, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn en deze webpagina.

Via InnoVET op KlasCement

Als eindresultaat van hun project staat het uitgewerkte lesmateriaal van de eerste 13 projectscholen op KlasCement, op een aparte InnoVET-pagina.

Naar boven

Via het lerend netwerk

Meer over het lerend netwerk en hoe je eraan kan deelnemen.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina’s

Websites

Studiedagen

Documenten en onderzoeken

InnoVET: deel jouw innovatief idee!