InnoVET-projecten schooljaar 2019 - 2020

Ontdek welke projecten de 13 geselecteerde scholen uit de 1ste InnoVET-cyclus (2019 – 2020) uitwerkten en de vakgebieden waarin je ze kan inzetten.

De scholen hebben hun project ook voorgesteld op het webinar Innovet van 20 november 2020, dat de 1ste projectcyclus afrondde.

G-Heat (Oost-Vlaanderen)

Wat is het?

G-Heat realiseert een competentiecentrum hernieuwbare energie en aanverwante technologieën.

Door het competentiecentrum beschikken de leerkrachten over nieuwe technologie op vlak van warmteopwekking om een woning te verwarmen.

Voor welk vakgebied?

G-Heat kadert binnen het vakgebied koeling en warmte. Het project is ontwikkeld binnen het 6de jaar bso centrale verwarming en 7 bso verwarming,  in samenwerking met de 1ste en 2de graad mechanica-elektronica-elektriciteit.

Meer info: KlasCement - G-Heat 

Naar boven

Aquaponics (Oost-Vlaanderen)

Wat is het?

Aquanics is het gecombineerd kweken van vissen (aquacultuur) en planten op water (hydrocultuur of hydroponics) in een zelfgebouwd, circulair ecosysteem.

Gezien de groei van de wereldpopulatie en de interesse van veel consumenten voor korte-keten-producten, biedt deze innovatieve landbouwmethode een ecologische en sociale meerwaarde.

Voor welk vakgebied?

Dit project kadert binnen het vakgebied land- en tuinbouw. Door de focus op aquacultuur en hydroponics zijn er linken met specifieke lesdoelen van de afdelingen Dier, Plant, Ecologie en Milieu.

Meer info: KlasCement - Aquaponics 

Naar boven

Veilig werken aan hybride voertuigen (Oost-Vlaanderen)

Wat is het?

Het project ontwikkelt een augmented realitytool en een bijpassende opleiding voor leerkrachten. De klemtoon ligt op veilig werken aan elektrische en hybride voertuigen. Het is belangrijk omdat de automotive industry een snel evoluerende sector is waar veiligheidsproblemen sterk spelen.

Voor welk vakgebied?

Veiligheid is essentieel binnen het studiegebied auto. Het project leert leerkrachten en leerlingen om te gaan met elektrische spanning in voertuigen in onder meer het vak automechanica.  

Meer info: KlasCement - Veilig werken aan hybride voertuigen 

Naar boven

My future is printing (Antwerpen)

Wat is het?

My future is printing promoot levenslang leren in de grafische sector door in te zetten op digitalisering en robotica.

Voor welk vakgebied?

Samen met de partners worden, binnen grafische communicatie, de leerlijnen inhoudelijk uitgewerkt voor:

 • De leerlingen van de 1ste, 2de en 3de graad grafische vorming en
 • De nascholing voor leerkrachten

De uitbouw van dit project wordt via het digitaal platform www.myfutureinprinting.be verder verspreid over heel Vlaanderen.

Meer info: KlasCement - My future is printing 

Naar boven

Passief wonen met energiearme toepassingen (Antwerpen)

Wat is het?

Het project vertrekt van een nieuwe scholenbouw. Door een proefopstelling leert het relevante technieken (koeling en warmte) aan en demonstreert ze.

Voor welk vakgebied?

Het digitaal lesmateriaal over geothermie en metingen op gasketels is ontwikkeld binnen het vakgebied koeling en warmte. Het materiaal is ook nuttig voor leerkrachten een leerlingen binnen andere vakgebieden, zoals procesautomatisatie, industriële wetenschappen en mechatronica.

Meer info: KlasCement - Passief wonen met energiearme toepassingen 

Naar boven

Digitaal Lesmateriaal Ruwbouw (Antwerpen)

Wat is het?

Dit project ontwikkelt een high tech campus die inzet op lesmateriaal ruwbouw voor leerlingen en leerkrachten bso, tso en dbso.

Het zet in op vorming van leerkrachten, maar ook op meta-aspecten zoals de hybride leerkracht, het actualiseren en sterk invullen van de beroepskwalificaties en het digitaal capteren van leerprocessen.

Voor welk vakgebied?

Het project ontwikkelt digitaal en eigentijds lesmateriaal voor leerlingen en leerkrachten in het studiegebied bouw in het voltijds en deeltijds onderwijs.

Meer info: KlasCement - Digitaal Lesmateriaal Ruwbouw

Naar boven

Slimme school 2.0. (West-Vlaanderen)

Wat is het?

Met aandacht voor Internet of Things (IoT) ontwikkelt dit project een lessenpakket voor leerkrachten en leerlingen. De bedoeling is om, naast fysieke proeven, met het internet te connecteren. Zo leren leerlingen producten en hun gebruikstijd automatisch te monitoren en aan te passen. 

Voor welk vakgebied?

Het lesmateriaal is ontwikkeld binnen de richtingen Industriële Wetenschappen, Electriciteit-Electronica en Industriële ICT. Het is ook nuttig binnen vele andere vakgebieden met technologische wetenschappen.

Meer info: KlasCement - Slimme school 2.0

Naar boven

Innoveren in de zorg (West-Vlaanderen)

Wat is het?

Ook innovatie in de zorg komt aan bod binnen InnoVET. 2 innovatieve thema’s staan centraal, zowel op vlak van technologische innovatie als op vlak van wetenschappelijk innovatieve inzichten:

 • Het elektronisch patiëntendossier
 • Dementie

Voor welk vakgebied?

Het project is ontwikkeld binnen het vakgebied personenzorg. Het is interessant voor alle leerkrachten HBO5-verpleegkunde, zorgkunde en verzorging en voor toekomstige zorgprofessionals.

Meer info: KlasCement - Innoveren in de zorg

Naar boven

Leerkrachten op de schoolbanken met virtual reality (VR)! (West-Vlaanderen)

Wat is het?

Veilig werken voor leerlingen met autisme is niet evident. Via virtual reality  brengen de leerkrachten de aangeleerde competenties en vaardigheden over op de leerlingen.

De leerlingen werken via deze techniek op verschillende disciplines. Zo kunnen ze de echte ervaring uitstellen. Ze bereiden zich binnen de school op een veilige manier voor op de praktijk en op de toekomstgerichte arbeidsmarkt.

Voor welk vakgebied?

Het project is opgezet vanuit de basismechanica. Het leermateriaal is nuttig voor alle leerlingen en leerkrachten die met techniek bezig zijn in het gewoon en in het buitengewoon secundair onderwijs (buso).

Meer info: KlasCement - Leerkrachten op de schoolbanken met VR!

Naar boven

Virtual reality (VR) in de klas: op naar een methodiek (Vlaams-Brabant)

Wat is het?

Het project vertrekt vanuit een reëel probleem: kunnen leren in een veilige omgeving en procedures aanleren waarbij fouten zonder gevolg blijven.

Net zoals bij ‘Veilig werken aan hybride voertuigen’ wordt ingezet op virtual reality met het verschil dat hier niet zozeer wordt gekeken naar het materiaal zelf, maar naar de professionalisering van de leerkrachten.

Voor welk vakgebied?

Het leermateriaal is ontwikkeld binnen de opleiding Autotechnieken. Het is een verrijking voor de reële noden van leerkrachten in alle tso- en bso-opleidingen die VR-materiaal willen toepassen in hun lessen.

Meer info: KlasCement - VR in de klas: op naar een methodiek

Naar boven

Digitaal leerplatform vorm- en plaatstoleranties (Vlaams-Brabant)

Wat is het?

Aan lokale producten in de maakindustrie worden steeds hogere eisen gesteld naar vorm- en plaatstoleranties. Dit project besteedt aandacht aan lesmateriaal, aan ondersteuning van digitale competenties en het gebruik van e-learningtechnieken.

Voor welk vakgebied?

Binnen het vakgebied mechanica-elektriciteit is dit project belangrijk voor leerkrachten en leerlingen in onder andere de opleidingen Mechanische Vormgevingstechnieken, Elektromechanica, Industriële Wetenschappen, Werktuigmachines, Mechanische Technieken …

Meer info: KlasCement - Digitaal leerplatform Vorm- en plaatstoleranties

Naar boven

Mee met morgen - energietransitie (Limburg)

Wat is het?

In navolging van 3  jaar ‘Limburg STEM’t af!’ zetten de partners speciaal voor InnoVET in op flexibele hernieuwbare energie via specifieke innovatieve projecten. Een greep uit het eindresultaat:

 • Elektrische vloer,
 • Fietsende klas,
 • 1 centrale energie-eenheid
 • Laadstation met RFID-stopcontacten
 • Werkend demohuis van de toekomst
 • Zonnevolger met astroklok
 • Ondiep captatienet in de volle grond

Voor welk vakgebied?

Door de vele projecten gaat het over veel vakgebieden. Binnen dit project werden volgende studierichtingen betrokken: Elektromechanica, Pijpfitten-Lassen-Monteren, Industriële ICT, Industriële Elektriciteit, Industriële Wetenschappen, Industriële Warmtetechnieken.

Meer info: 

Naar boven

Mee met morgen - zorgtransitie (Limburg)

Wat is het?

In navolging van 3 jaar ‘Limburg STEM’t af!’ zetten de partners specifiek voor InnoVET in op co-creatie met onder meer:

 • Leerlingen uit de harde en de zachte sector
 • Zorginstellingen, zoals woonzorgcentra en ziekenhuizen

Zo willen ze ook technologische vernieuwingen realiseren in de zorg:

 • Aankleden van een leefruimte voor personen met dementie
 • Creatie van een ergonomische multifunctionele tafel voor een zorginstelling aangepast aan de noden van de bewoners
 • VR technologie inzetten in een kinderdagverblijf, woonzorgcentrum of in de jeugd- en gehandicaptenzorg
 • Ontwikkelen van een virtual reality bike voor bewoners van een woonzorgcentrum

Voor welk vakgebied?

Door de vele projecten gaat het om veel vakgebieden. Bij het project waren zachte en harde studierichtingen betrokken:

 • Zachte: Verzorgende Thuis- en Bejaardenzorg, Sportwetenschappen, Sociale en Technische Wetenschappen …
 • Harde: Houtbewerking, Industriële Wetenschappen, Mechanica-Elektriciteit …

Meer info: 

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina’s

Websites

Ontdek de 13 projecten uit InnoVET-cyclus 1
Herbekijk het webinar InnoVET over cyclus 1