Deradicalisering

Niet-vertrouwd zijn met bepaalde religies kan leiden tot spanningen in de klas. Onderwijs speelt een rol in de preventie en aanpak van radicalisering.

Overzicht van praktische handvatten die het deradicaliseringsbeleid van je school mee vormgeven of bijsturen.

Over het Netwerk islamexperten, hulp en leermiddelen om radicalisering en extremisme in de klas bespreekbaar te maken.

Het ‘Actieplan ter preventie van gewelddadige radicalisering en polarisering' concretiseert de aanpak van radicalisering op Vlaams niveau.

CANVAS NOODPLANNING

Informatiefiches met tips helpen je school om een eigen noodplan op te stellen.

CONTACT