Vrijstelling voor je leerlingen in het deeltijds kunstonderwijs

Heeft een leerling de (minimum)leerplandoelstellingen voor een bepaald vak al eerder of elders verworven? Dan kan je een vrijstelling verlenen.

Vrijstelling als recht

Een leerling die een vak al gevolgd heeft in het deeltijds kunstonderwijs, secundair onderwijs of hoger onderwijs, krijgt voor een aantal vakken automatisch vrijstelling.

De lijst met vakken vind je in de omzendbrief vrijstelling en alternatieve leercontext: welke vakken?

De leerling moet een studiebewijs voorleggen waaruit blijkt dat hij geslaagd was voor de hele opleiding, of voor het vak in kwestie.

Naar boven

Vrijstelling om pedagogische redenen

Ook voor andere vakken kan je als directeur een vrijstelling verlenen. Dat doe je als je van oordeel bent dat de leerling de (minimum)leerplandoelstellingen bereikt heeft in een eerdere opleiding, of buiten het formele onderwijs.

Je kan voor de vrijstelling om pedagogische redenen een advies vragen aan de onderwijsinspectie. Dat doe je via het formulier ‘aanvraag van een vrijstelling voor bepaalde vakken’.

Naar boven

Financiering van leerlingen met een vrijstelling

Leerlingen die een vrijstelling genieten, leveren geen volledige omkadering op. De aanwendingspercentages vind je in de omzendbrief vrijstelling en alternatieve leercontext.

Naar boven

Wat moet ik doen?

De codes die je voor een vrijstelling in de leerlingenzending gebruikt vind je in de omzendbrief jaarlijkse inlichtingen deeltijds kunstonderwijs.

Naar boven