Domein woordkunst-drama

 • 1ste graad
  • 1ste graad woordkunst-drama
 • 2de graad
  • 2de graad woordkunst-drama
 • 3de graad
  • Speltheater
  • Spreken en vertellen
  • Verteltheater
  • Woordkunst-drama
 • 4de graad
  • Creërend acteur, cabaret en comedy
  • Creërend acteur, kleinkunst
  • Creërend acteur, spreek- en verteltheater
  • Creërend acteur, theatermaker
  • Theaterregisseur, regie
  • Vertolkend acteur, speltheater
  • Vertolkend acteur, verteltheater
 • Specialisatie
  • Cabaret en comedy
  • Kleinkunst
  • Regie
  • Speltheater
  • Spreek- en verteltheater
  • Theatermaker
  • Verteltheater
 • Kortlopende opleidingen
  • Schrijver
  • Recensent woordkunst-drama
  • Woordkunst-dramacultuur

Klik in de linker kolom op de graad en studierichting of optie van je keuze, en ontdek de toelatingsvoorwaarden, einddoelen en vakken.

1ste graad woordkunst-drama

Woordkunst-drama of domeinoverschrijdende initiatie?

Je kan de 1ste graad binnen het domein dans aanbieden. Je kan ook kiezen voor de domeinoverschrijdende initiatieopleiding. In beide gevallen gelden dezelfde toelatingsvoorwaarden, studieomvang en basiscompetenties.

Toelatingsvoorwaarden

Leerlingen kunnen aan de 1ste graad beginnen vanaf 6 jaar, of vanaf 5 jaar als ze al ingeschreven zijn in het lager onderwijs of huisonderwijs volgen.

Studieomvang

De 1ste graad bestaat uit minstens 2 lestijden, te spreiden over 2 leerjaren.

Basiscompetenties

Vind de basiscompetenties voor de 1ste graad deeltijds kunstonderwijs (Vlaanderen.be).

Oude structuur

De eerste graad woordkunst-drama is nieuw sinds de invoering van het decreet deeltijds kunstonderwijs. In de oude structuur begonnen de leerlingen aan de opleiding Woordkunst in de lagere graad, die overeenkomt met de nieuwe 2e graad.

Onderwijsbevoegdheid

De 1ste graad woordkunst-drama bevindt zich in cluster 1 van het domein woordkunst-drama

Vraag onderwijsbevoegdheid aan voor die cluster met het formulier aanvraag van onderwijsbevoegdheid voor een cluster van opties of een unieke optie.

Vak

In de 1ste graad woordkunst-drama organiseer je het vak woordinitiatie.

 

2de graad woordkunst-drama

Toelatingsvoorwaarden

Leerlingen kunnen aan de 2e graad beginnen vanaf 8 jaar of jonger als ze basiscompetenties van de 1ste graad verworven hebben. Leerlingen mogen niet ouder zijn dan 14 jaar. 15-jarigen en oudere leerlingen starten meteen in de 3de graad.

Studieomvang

De 2e graad heeft een globale studieomvang van minstens 4 lestijden, te spreiden over een traject van 2 of 4 leerjaren.

Je bepaalt zelf hoe je de lestijden over de leerjaren verdeelt

Je mag beide trajecten naast elkaar inrichten, of je kan voor 1 traject kiezen.

Basiscompetenties

Vind de basiscompetenties voor de 2e graad woordkunst-drama (Vlaanderen.be).

Onderwijsbevoegdheid

De 2de graad woordkunst-drama bevindt zich in cluster 1 van het domein woordkunst drama.

Vraag onderwijsbevoegdheid aan voor die cluster met het formulier aanvraag van onderwijsbevoegdheid voor een cluster van opties of een unieke optie.

Oude structuur

De 2e graad woordkunst-drama komt overeen met de lagere graad in de oude structuur van het deeltijds kunstonderwijs.

Vak

In de 2e graad woordkunst-drama organiseer je het vak woordatelier.

3de graad woordkunst-drama, optie speltheater

Toelatingsvoorwaarden

De leerlingen moeten 15 jaar zijn of jonger als ze de basiscompetenties van de 2e graad verworven hebben.

Studieomvang

De 3e graad bestaat uit minstens 6 lestijden, te spreiden over 3 leerjaren.

Basiscompetenties

Vind de basiscompetenties voor de 3e graad deeltijds kunstonderwijs (Vlaanderen.be).

Onderwijsbevoegdheid

De optie speltheater bevindt zich in de cluster 2 van het domein woordkunst-drama.

Vraag onderwijsbevoegdheid aan voor die cluster met het formulier aanvraag van onderwijsbevoegdheid voor een cluster van opties of een unieke optie.

Oude structuur

De 3e graad woordkunst-drama komt overeen met de middelbare graad in de oude structuur van het deeltijds kunstonderwijs.

Vakken

Per klas die je inricht besteed je in totaal 6 lestijden aan de volgende vakken:

 • Dramastudio
 • Speltheater
 • Je kan elkvak uit een andere optie van de 3e graad woordkunst-drama als optioneel vak toevoegen.
 • je kan ook het vak musical/muziektheater-drama als optioneel vak toevoegen.

3de graad woordkunst-drama, optie spreken en vertellen

Toelatingsvoorwaarden

De leerlingen moeten 15 jaar zijn of jonger als ze de basiscompetenties van de 2e graad verworven hebben.

Studieomvang

De 3de graad bestaat uit minstens 6 lestijden, te spreiden over 3 leerjaren.

Basiscompetenties

Vind de basiscompetenties voor de 3e graad deeltijds kunstonderwijs (Vlaanderen.be).

Onderwijsbevoegdheid

De optie spreken en vertellen bevindt zich in de cluster 2 van het domein woordkunst-drama.

Vraag onderwijsbevoegdheid aan voor die cluster met het formulier aanvraag van onderwijsbevoegdheid voor een cluster van opties of een unieke optie.

Oude structuur

De 3de graad woordkunst-drama komt overeen met de middelbare graad in de oude structuur van het deeltijds kunstonderwijs.

Vakken

Per klas die je inricht besteed je in totaal 6 lestijden aan 1 de volgende vakken:

 • Spreken en vertellen
 • Woordstudio
 • Je kan elk vak uit een andere optie van de 3e graad woordkunst-drama als optioneel vak toevoegen.
 • Je kan ook het vak musical/muziektheater-drama als optioneel vak toevoegen.

3de graad woordkunst-drama, optie verteltheater

Toelatingsvoorwaarden

De leerlingen moeten 15 jaar zijn of jonger als ze de basiscompetenties van de 2e graad verworven hebben.

Studieomvang

De 3e graad bestaat uit minstens 6 lestijden te spreiden over 3 leerjaren.

Basiscompetenties

Vind de basiscompetenties voor de 3e graad deeltijds kunstonderwijs (Vlaanderen.be).

Onderwijsbevoegdheid

De optie verteltheater bevindt zich in de cluster 2 van het domein woordkunst-drama.

Vraag onderwijsbevoegdheid aan voor die cluster met het formulier aanvraag van onderwijsbevoegdheid voor een cluster van opties of een unieke optie.

Oude structuur

De 3e graad woordkunst-drama komt overeen met de middelbare graad in de oude structuur van het deeltijds kunstonderwijs.

Vakken

Per klas die je inricht besteed je in totaal 6 lestijden aan de volgende vakken:

 • Dramastudio
 • Story-telling
 • Woordstudio
 • je kan elk vak uit een andere optie van de 3e graad woordkunst-drama als optioneel vak toevoegen.
 • Je kan ook het vak musical/muziektheater-drama als optioneel vak toevoegen.

3de graad woordkunst-drama, optie woordkunst drama

Toelatingsvoorwaarden

De leerlingen moeten 15 jaar zijn of jonger als ze de basiscompetenties van de 2e graad verworven hebben.

Studieomvang

De 3e graad bestaat uit minstens 6 lestijden te spreiden over 3 leerjaren.

Basiscompetenties

Vind de basiscompetenties voor de 3e graad deeltijds kunstonderwijs (Vlaanderen.be).

Onderwijsbevoegdheid

De optie woordkunst-drama bevindt zich in de cluster 2 van het domein woordkunst-drama.

Vraag onderwijsbevoegdheid aan voor die cluster met het formulier aanvraag van onderwijsbevoegdheid voor een cluster van opties of een unieke optie.

Oude structuur

De 3e graad woordkunst-drama komt overeen met de middelbare graad in de oude structuur van het deeltijds kunstonderwijs.

Vakken

In de optie woordkunst-drama besteed je 6 lestijden aan het vak woordlab.

 • Je kan elk vak uit een andere optie van de 3e graad woordkunst-drama als optioneel vak toevoegen.
 • Je kan ook het vak musical/muziektheater-drama als optioneel vak toevoegen.

4de graad woordkunst-drama, studierichting Creërend Acteur, optie cabaret en comedy

Instroom

De leerlingen moeten de basiscompetenties van de 3e graad verworven hebben.

Studieomvang

De 4de graad bestaat uit 3 leerjaren van telkens 2 lestijden.

Onderwijsbevoegdheid

De optie cabaret en comedy bevindt zich in cluster 3 van het domein woordkunst-drama.

Vraag onderwijsbevoegdheid aan voor die cluster met het formulier: aanvraag onderwijsbevoegdheid voor een cluster van opties of een unieke optie.

Oude structuur

De 4de graad woordkunst-drama komt overeen met de hogere graad in de oude structuur van het deeltijds kunstonderwijs.

Vakken

Per klas die je inricht organiseer je de vakken:

 • Dramalab
 • Cabaret en comedy
 • Leerlingen kunnen elk vak uit een andere optie van de 4de graad woordkunst-drama als keuzevak volgen.
 • Leerlingen kunnen ook het vak musical/muziektheater-drama als bijkomend volgen.

4de graad woordkunst-drama, studierichting Creërend Acteur, optie kleinkunst

Instroom

De leerlingen moeten de basiscompetenties van de 3e graad verworven hebben.

Studieomvang

De 4e graad bestaat uit minstens 6 lestijden te spreiden over 3 leerjaren.

Onderwijsbevoegdheid

De optie kleinkunst bevindt zich in cluster 5 van het domein woordkunst-drama.

Vraag onderwijsbevoegdheid aan voor die cluster met het formulier aanvraag van onderwijsbevoegdheid voor een cluster van opties of een unieke optie.

Oude structuur

De 4e graad woordkunst-drama komt overeen met de hogere graad in de oude structuur van het deeltijds kunstonderwijs.

Vakken

Je organiseert verplicht het vak dramalab.

Per klas die je inricht kies je uit de vakken

 • Instrument: klassiek
 • Instrument: oude muziek
 • Instrument: jazz-pop-rock
 • Instrument: folk- en wereldmuziek

Je organiseert ook de volgende vakken:

 • Spel
 • Tekstschrijven en -vertolken
 • Leerlingen kunnen elk vak uit een andere optie van de 4e graad woordkunst-drama als bijkomend keuzevak volgen.
 • Leerlingen kunnen ook het vak musical/muziektheater-drama als bijkomend keuzevak volgen.

4de graad woordkunst-drama, studierichting Creërend Acteur, optie spreek- en verteltheater

Instroom

De leerlingen moeten de basiscompetenties van de 3e graad verworven hebben.

Studieomvang

De 4e graad bestaat uit minstens 6 lestijden te spreiden over 3 leerjaren.

Onderwijsbevoegdheid

De optie spreek- en verteltheater bevindt zich in cluster 2 van het domein woordkunst-drama.

Vraag onderwijsbevoegdheid aan voor die cluster met het formulier aanvraag van onderwijsbevoegdheid voor een cluster van opties of een unieke optie.

Oude structuur

De 4e graad woordkunst-drama komt overeen met de hogere graad in de oude structuur van het deeltijds kunstonderwijs.

Vakken

Je organiseert verplicht het vak dramalab

Per klas die je inricht kies je minstens 1 van de volgende vakken:

 • Radio maken
 • Spreken en presenteren
 • Storytelling
 • Leerlingen kunnen elk vak uit een andere optie van de 4e graad woordkunst-drama als keuzevak volgen.
 • Leerlingen kunnen ook het vak musical/muziektheater-drama als keuzevak volgen.

4de graad woordkunst-drama, studierichting Creërend Acteur, optie theatermaker

Instroom

De leerlingen moeten de basiscompetenties van de 3e graad verworven hebben.

Studieomvang

De 4e graad bestaat uit minstens 6 lestijden te spreiden over 3 leerjaren.

Onderwijsbevoegdheid

De optie theatermaker bevindt zich in cluster 2 van het domein woordkunst-drama.

Vraag onderwijsbevoegdheid aan voor die cluster met het formulier aanvraag van onderwijsbevoegdheid voor een cluster van opties of een unieke optie.

Oude structuur

De 4de graad woordkunst-drama komt overeen met de hogere graad in de oude structuur van het deeltijds kunstonderwijs.

Vakken

Je organiseert verplicht het vak dramalab.

Per klas die je inricht organiseer je minstens 1 van de volgende vakken:

 • Cabaret en comedy
 • Dramaturgie
 • Figuren- en poppentheater
 • Improvisatietheater
 • Mime en bewegingstheater
 • Procesdrama
 • Rap- en slampoetry
 • Theater maken
 • Leerlingen kunnen elk vak uit een andere optie van de 4e graad woordkunst-drama als bijkomend keuzevak volgen.
 • Leerlingen kunnen ook het vak musical/muziektheater-drama als bijkomend keuzevak volgen.

4de graad woordkunst-drama, studierichting Theaterregisseur, optie regie

Instroom

De leerlingen moeten de basiscompetenties van de 3e graad verworven hebben.

Studieomvang

De 4e graad bestaat uit minstens 6 lestijden te spreiden over 3 leerjaren.

Onderwijsbevoegdheid

De optie regie bevindt zich in cluster 4 van het domein woordkunst-drama.

Vraag onderwijsbevoegdheid aan voor die cluster met het formulier aanvraag van onderwijsbevoegdheid voor een cluster van opties of een unieke optie.

Oude structuur

De 4e graad woordkunst-drama komt overeen met de hogere graad in de oude structuur van het deeltijds kunstonderwijs.

Vakken

Per klas die je inricht, besteed je 3 lestijden aan het vak spelcoaching.

Verder besteed je 3 lestijden  aan 1 of meer van de volgende vakken:

 • Dramaturgie
 • Theatergeschiedenis
 • Theatertechnieken
 • Theorie van de regie
 • Leerlingen kunnen elk vak uit een andere optie van de 4e graad woordkunst-drama als bijkomend keuzevak volgen.
 • Leerlingen kunnen ook het vak musical/muziektheater-drama als bijkomend keuzevak volgen.

4de graad woordkunst-drama, studierichting Vertolkend Acteur, optie speltheater

Instroom

De leerlingen moeten de basiscompetenties van de 3e graad verworven hebben.

Studieomvang

De 4e graad bestaat uit minstens 6 lestijden te spreiden over 3 leerjaren.

Onderwijsbevoegdheid

De optie speltheater bevindt zich in cluster 2 van het domein woordkunst-drama.

Vraag onderwijsbevoegdheid aan voor die cluster met het formulier aanvraag van onderwijsbevoegdheid voor een cluster van opties of een unieke optie.

Oude structuur

De 4e graad woordkunst-drama komt overeen met de hogere graad in de oude structuur van het deeltijds kunstonderwijs.

Vakken

Per klas die je inricht organiseer je de volgende vakken:

 • Dramalab
 • Theater
 • Leerlingen kunnen elk vak uit een andere optie van de 4e graad woordkunst-drama als bijkomend keuzevak volgen.
 • Leerlingen kunnen ook het vak musical/muziektheater-drama als bijkomend keuzevak volgen.

4de graad woordkunst-drama, studierichting Vertolkend Acteur, optie verteltheater

Instroom

De leerlingen moeten de basiscompetenties van de 3e graad verworven hebben.

Studieomvang

De 4e graad bestaat uit minstens 6 lestijden te spreiden over 3 leerjaren.

Onderwijsbevoegdheid

De optie verteltheater bevindt zich in cluster 2 van het domein woordkunst-drama.

Vraag onderwijsbevoegdheid aan voor die cluster met het formulier aanvraag van onderwijsbevoegdheid voor een cluster van opties of een unieke optie.

Oude structuur

De 4e graad woordkunst-drama komt overeen met de hogere graad in de oude structuur van het deeltijds kunstonderwijs.

Vakken

Per klas die je inricht organiseer je de vakken

 • Dramalab
 • Verteltheater-stemregie
 • Leerlingen kunnen elk vak uit een andere optie van de 4e graad woordkunst-drama als bijkomend keuzevak volgen.
 • Leerlingen kunnen ook het vak musical/muziektheater-drama als bijkomend keuzevak volgen.

Specialisatie woordkunst-drama, optie cabaret en comedy

Instroom

Je academie bepaalt zelf de toelatingsvoorwaarden voor de kortlopende studierichting Specialisatie

Studieomvang

De studierichting bestaat uit 4 lestijden te spreiden over 2 leerjaren.

Einddoelen

Je academie kiest zelf de einddoelen uit de einddoelen van het domein woordkunst-drama.

Onderwijsbevoegdheid

De optie cabaret en comedy bevindt zich in cluster 3 van het domein woordkunst-drama.

Vraag onderwijsbevoegdheid aan voor die cluster met het formulier aanvraag van onderwijsbevoegdheid voor een cluster van opties of een unieke optie.

Vakken

Per klas die je inricht kies je uit de vakken van de 4e graad:

 • Cabaret en comedy
 • Dramalab
 • Dramaturgie
 • Dramaturgie
 • Figuren- en poppentheater
 • Improvisatietheater
 • Instrument: folk- en wereldmuziek
 • Instrument: jazz-pop-rock
 • Instrument: klassiek
 • Instrument: oude muziek
 • Mime en bewegingstheater
 • Musical/muziektheater-drama
 • Procesdrama
 • Radio maken
 • Rap- en slampoetry
 • Spel
 • Spelcoaching
 • Spreken en presenteren
 • Storytelling
 • Tekstschrijven en -vertolken
 • Theater
 • Theater maken
 • Theatergeschiedenis
 • Theatertechnieken
 • Theorie van de regie
 • Verteltheater-stemregie

Specialisatie woordkunst-drama, optie kleinkunst

Instroom

Je academie bepaalt zelf de toelatingsvoorwaarden voor de kortlopende studierichting Specialisatie

Studieomvang

De studierichting bestaat uit 4 lestijden te spreiden over 2 leerjaren.

Einddoelen

Je academie kiest zelf de einddoelen uit de einddoelen van het domein woordkunst-drama.

Onderwijsbevoegdheid

De optie kleinkunst bevindt zich in cluster 5 van het domein woordkunst-drama.

Vraag onderwijsbevoegdheid aan voor die cluster met het formulier aanvraag van onderwijsbevoegdheid voor een cluster van opties of een unieke optie.

Vakken

Per klas die je inricht kies je uit de vakken van de 4de graad:

 • Cabaret en comedy
 • Dramalab
 • Dramaturgie
 • Dramaturgie
 • Figuren- en poppentheater
 • Improvisatietheater
 • Instrument: folk- en wereldmuziek
 • Instrument: jazz-pop-rock
 • Instrument: klassiek
 • Instrument: oude muziek
 • Mime en bewegingstheater
 • Musical/muziektheater-drama
 • Procesdrama
 • Radio maken
 • Rap- en slampoetry
 • Spel
 • Spelcoaching
 • Spreken en presenteren
 • Storytelling
 • Tekstschrijven en -vertolken
 • Theater
 • Theater maken
 • Theatergeschiedenis
 • Theatertechnieken
 • Theorie van de regie
 • Verteltheater-stemregie

Specialisatie woordkunst-drama, optie regie

Instroom

Je academie bepaalt zelf de toelatingsvoorwaarden voor de kortlopende studierichting Specialisatie

Studieomvang

De studierichting bestaat uit 4 lestijden te spreiden over 2 leerjaren.

Einddoelen

Je academie kiest zelf de einddoelen uit de einddoelen van het domein woordkunst-drama.

Onderwijsbevoegdheid

De optie regie bevindt zich in cluster 4 van het domein woordkunst-drama.

Vraag onderwijsbevoegdheid aan voor die cluster met het formulier aanvraag van onderwijsbevoegdheid voor een cluster van opties of een unieke optie.

Vakken

Per klas die je inricht kies je uit de vakken van de 4de graad:

 • Cabaret en comedy
 • Dramalab
 • Dramaturgie
 • Dramaturgie
 • Figuren- en poppentheater
 • Improvisatietheater
 • Instrument: folk- en wereldmuziek
 • Instrument: jazz-pop-rock
 • Instrument: klassiek
 • Instrument: oude muziek
 • Mime en bewegingstheater
 • Musical/muziektheater-drama
 • Procesdrama
 • Radio maken
 • Rap- en slampoetry
 • Spel
 • Spelcoaching
 • Spreken en presenteren
 • Storytelling
 • Tekstschrijven en -vertolken
 • Theater
 • Theater maken
 • Theatergeschiedenis
 • Theatertechnieken
 • Theorie van de regie
 • Verteltheater-stemregie

Specialisatie woordkunst-drama, optie speltheater

Instroom

Je academie bepaalt zelf de toelatingsvoorwaarden voor de kortlopende studierichting Specialisatie

Studieomvang

De studierichting bestaat uit 4 lestijden te spreiden over 2 leerjaren.

Einddoelen

Je academie kiest zelf de einddoelen uit de einddoelen van het domein woordkunst-drama.

Onderwijsbevoegdheid

De optie speltheater bevindt zich in cluster 2 van het domein woordkunst-drama.

Vraag onderwijsbevoegdheid aan voor die cluster met het formulier aanvraag van onderwijsbevoegdheid voor een cluster van opties of een unieke optie.

Vakken

Per klas die je inricht kies je uit de vakken van de 4de graad:

 • Cabaret en comedy
 • Dramalab
 • Dramaturgie
 • Dramaturgie
 • Figuren- en poppentheater
 • Improvisatietheater
 • Instrument: folk- en wereldmuziek
 • Instrument: jazz-pop-rock
 • Instrument: klassiek
 • Instrument: oude muziek
 • Mime en bewegingstheater
 • Musical/muziektheater-drama
 • Procesdrama
 • Radio maken
 • Rap- en slampoetry
 • Spel
 • Spelcoaching
 • Spreken en presenteren
 • Storytelling
 • Tekstschrijven en -vertolken
 • Theater
 • Theater maken
 • Theatergeschiedenis
 • Theatertechnieken
 • Theorie van de regie
 • Verteltheater-stemregie

Specialisatie woordkunst-drama, optie spreek- en verteltheater

Instroom

Je academie bepaalt zelf de toelatingsvoorwaarden voor de kortlopende studierichting Specialisatie

Studieomvang

De studierichting bestaat uit 4 lestijden te spreiden over 2 leerjaren.

Einddoelen

Je academie kiest zelf de einddoelen uit de einddoelen van het domein woordkunst-drama.

Onderwijsbevoegdheid

De optie spreek- en verteltheater bevindt zich in cluster 2 van het domein woordkunst-drama.

Vraag onderwijsbevoegdheid aan voor die cluster met het formulier aanvraag van onderwijsbevoegdheid voor een cluster van opties of een unieke optie.

Vakken

Per klas die je inricht kies je uit de vakken

 • Cabaret en comedy
 • Dramalab
 • Dramaturgie
 • Dramaturgie
 • Figuren- en poppentheater
 • Improvisatietheater
 • Instrument: folk- en wereldmuziek
 • Instrument: jazz-pop-rock
 • Instrument: klassiek
 • Instrument: oude muziek
 • Mime en bewegingstheater
 • Musical/muziektheater-drama
 • Procesdrama
 • Radio maken
 • Rap- en slampoetry
 • Spel
 • Spelcoaching
 • Spreken en presenteren
 • Storytelling
 • Tekstschrijven en -vertolken
 • Theater
 • Theater maken
 • Theatergeschiedenis
 • Theatertechnieken
 • Theorie van de regie
 • Verteltheater-stemregie

Specialisatie woordkunst-drama, optie theatermaker

Instroom

Je academie bepaalt zelf de toelatingsvoorwaarden voor de kortlopende studierichting Specialisatie

Studieomvang

De studierichting bestaat uit 4 lestijden te spreiden over 2 leerjaren.

Einddoelen

Je academie kiest zelf de einddoelen uit de einddoelen van het domein woordkunst-drama.

Onderwijsbevoegdheid

De optie theatermaker bevindt zich in cluster 2 van het domein woordkunst-drama.

Vraag onderwijsbevoegdheid aan voor die cluster met het formulier aanvraag van onderwijsbevoegdheid voor een cluster van opties of een unieke optie.

Vakken

Per klas die je inricht kies je uit de vakken van de 4de graad

 • Cabaret en comedy
 • Dramalab
 • Dramaturgie
 • Dramaturgie
 • Figuren- en poppentheater
 • Improvisatietheater
 • Instrument: folk- en wereldmuziek
 • Instrument: jazz-pop-rock
 • Instrument: klassiek
 • Instrument: oude muziek
 • Mime en bewegingstheater
 • Musical/muziektheater-drama
 • Procesdrama
 • Radio maken
 • Rap- en slampoetry
 • Spel
 • Spelcoaching
 • Spreken en presenteren
 • Storytelling
 • Tekstschrijven en -vertolken
 • Theater
 • Theater maken
 • Theatergeschiedenis
 • Theatertechnieken
 • Theorie van de regie
 • Verteltheater-stemregie

Specialisatie woordkunst-drama, optie verteltheater

Instroom

Je academie bepaalt zelf de toelatingsvoorwaarden voor de kortlopende studierichting Specialisatie

Studieomvang

De studierichting bestaat uit 4 lestijden te spreiden over 2 leerjaren.

Einddoelen

Je academie kiest zelf de einddoelen uit de einddoelen van het domein woordkunst-drama.

Onderwijsbevoegdheid

De optie verteltheater bevindt zich in cluster 2 van het domein woordkunst-drama.

Vraag onderwijsbevoegdheid aan voor die cluster met het formulier aanvraag van onderwijsbevoegdheid voor een cluster van opties of een unieke optie.

Vakken

Per klas die je inricht kies je uit de vakken van de 4de graad

 • Cabaret en comedy
 • Dramalab
 • Dramaturgie
 • Dramaturgie
 • Figuren- en poppentheater
 • Improvisatietheater
 • Instrument: folk- en wereldmuziek
 • Instrument: jazz-pop-rock
 • Instrument: klassiek
 • Instrument: oude muziek
 • Mime en bewegingstheater
 • Musical/muziektheater-drama
 • Procesdrama
 • Radio maken
 • Rap- en slampoetry
 • Spel
 • Spelcoaching
 • Spreken en presenteren
 • Storytelling
 • Tekstschrijven en -vertolken
 • Theater
 • Theater maken
 • Theatergeschiedenis
 • Theatertechnieken
 • Theorie van de regie
 • Verteltheater-stemregie

Kortlopende studierichting schrijver, optie schrijver

Instroom

Je academie bepaalt zelf de minimumleeftijd voor de kortlopende studierichting Schrijver

Studieomvang

De studierichting bestaat uit 9 lestijden te spreiden over 3 leerjaren.

Einddoelen

Je academie kiest zelf de einddoelen uit de einddoelen van het domein woordkunst-drama.

Onderwijsbevoegdheid

De optie schrijver bevindt zich in cluster7 van het domein woordkunst-drama.

Vraag onderwijsbevoegdheid aan voor die cluster met het formulier aanvraag van onderwijsbevoegdheid voor een cluster van opties of een unieke optie.

Vakken

Per klas die je inricht kies je uit de vakken

 • Cabaret en comedy
 • Dramacultuur
 • Literaire facetten
 • Schrijven
 • Script
 • Spreken en presenteren
 • Performance

Kortlopende studierichting woordkunst-dramacultuur, optie recensent woordkunst-drama

Instroom

Je academie bepaalt zelf de minimumleeftijd voor de kortlopende studierichting Woordkunst-dramacultuur.

Studieomvang

De studierichting bestaat uit 6 lestijden te spreiden over 3 leerjaren.

Einddoelen

Je academie kiest zelf de einddoelen uit de einddoelen van het domein woordkunst-drama.

Onderwijsbevoegdheid

De optie recensent woordkunst-drama bevindt zich in cluster 6 van het domein woordkunst-drama.

Vraag onderwijsbevoegdheid aan voor die cluster met het formulier aanvraag van onderwijsbevoegdheid voor een cluster van opties of een unieke optie.

Vakken

Per klas die je inricht kies je uit de vakken

 • Literatuurgeschiedenis
 • Theatergeschiedenis
 • Theaterkritiek
 • Voorstellingsanalyse woordkunst-drama
Uit domein beeldende en audiovisuele kunsten
 • Beeldende en audiovisuele cultuur
 • Beeldende en audiovisuele kritiek
 • Digitale beeldbewerking
 • Dramaturgie
 • Expressie
 • Initiatie tekenen
 • Kunst- en cultuurfilosofie
 • Kunstgeschiedenis
 • Mediatraining
 • Tentoonstellingsbeheer
Uit domein dans
 • Danskritiek
 • Geschiedenis van de dans
 • Voorstellingsanalyse dans
Uit domein muziek
 • Muziekcultuur: klassiek
 • Muziekcultuur: oude muziek
 • Muziekcultuur: jazz-pop-rock
 • Muziekcultuur: folk- en wereldmuziek
 • Muziekcultuur: musical/muziektheater
 • Muziekcultuur: experimentele muziek
 • Muziekkritiek
 • Muziekgeschiedenis: klassiek
 • Muziekgeschiedenis: oude muziek
 • Muziekgeschiedenis: jazz-pop-rock
 • Muziekgeschiedenis: folk- en wereldmuziek
 • Muziekgeschiedenis: musical/muziektheater
 • Muziekgeschiedenis: experimentele muziek

Kortlopende studierichting Woordkunst-dramacultuur, optie woordkunst-dramacultuur

Instroom

Je academie bepaalt zelf de minimumleeftijd voor de kortlopende studierichting Woordkunst-dramacultuur.

Studieomvang

De studierichting bestaat uit 6 lestijden, te spreiden over 3 leerjaren.

Einddoelen

Je academie kiest zelf de einddoelen uit de einddoelen van het domein woordkunst-drama.

Onderwijsbevoegdheid

De optie woordkunst-dramacultuur bevindt zich in cluster 6 van het domein woordkunst-drama.

Vraag onderwijsbevoegdheid aan voor die cluster met het formulier aanvraag van onderwijsbevoegdheid voor een cluster van opties of een unieke optie.

Vakken

Per klas die je inricht kies je uit de vakken

 • Literatuurgeschiedenis
 • Theatergeschiedenis
 • Theaterkritiek
 • Voorstellingsanalyse woordkunst-drama
Uit domein beeldende en audiovisuele kunsten
 • Beeldende en audiovisuele cultuur
 • Beeldende en audiovisuele kritiek
 • Digitale beeldbewerking
 • Dramaturgie
 • Expressie
 • Initiatie tekenen
 • Kunst- en cultuurfilosofie
 • Kunstgeschiedenis
 • Mediatraining
 • Tentoonstellingsbeheer
Uit domein dans
 • Danskritiek
 • Geschiedenis van de dans
 • Voorstellingsanalyse dans
Uit domein muziek
 • Muziekcultuur: klassiek
 • Muziekcultuur: oude muziek
 • Muziekcultuur: jazz-pop-rock
 • Muziekcultuur: folk- en wereldmuziek
 • Muziekcultuur: musical/muziektheater
 • Muziekcultuur: experimentele muziek
 • Muziekkritiek
 • Muziekgeschiedenis: klassiek
 • Muziekgeschiedenis: oude muziek
 • Muziekgeschiedenis: jazz-pop-rock
 • Muziekgeschiedenis: folk- en wereldmuziek
 • Muziekgeschiedenis: musical/muziektheater
 • Muziekgeschiedenis: experimentele muziek