Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in het basisonderwijs

Over het ondersteuningsmodel voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in scholen van het gewoon basis- en secundair onderwijs en in centra voor deeltijds beroepssecundair onderwijs.

Als school moet je tijdelijk onderwijs aan huis aanbieden aan leerlingen die door een langdurige of chronische ziekte lange tijd afwezig zijn.

Voor de begeleiding van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften wordt aan een nieuwe regeling en een nieuw model gewerkt. Doelstellingen en principes van de nieuwe regeling vanaf (ten vroegste) 1 september 2022.

Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) biedt ondersteuning aan voor leerlingen met een (vermoeden van een) handicap. Vind een overzicht van de ondersteuning.