Zorgbeleid, leerlingenbegeleiding en CLB in het basisonderwijs

Hoe ga je om met trauma op school en in de klas? Vind tools en ondersteuning.

Elke school moet vanaf 1 september 2018 verplicht een geïntegreerd beleid op leerlingenbegeleiding ontwikkelen, implementeren en evalueren. Dit beleid omvat 4 begeleidingsdomeinen: de onderwijsloopbaan, leren en studeren, psychisch en sociaal functioneren en preventieve gezondheidszorg