Zorgbeleid, leerlingenbegeleiding en CLB in het basisonderwijs

Trauma-psychologen ondersteunen CLB- medewerkers, scholen en leerkrachten bij de begeleiding van vluchtelingenkinderen.

Elke school moet vanaf 1 september 2018 verplicht een geïntegreerd beleid op leerlingenbegeleiding ontwikkelen, implementeren en evalueren. Dit beleid omvat 4 begeleidingsdomeinen: de onderwijsloopbaan, leren en studeren, psychisch en sociaal functioneren en preventieve gezondheidszorg