Verplichte taalscreening in het gewoon basisonderwijs

Wat is het?

Vanaf schooljaar 2021-2022 screenen basisscholen in het gewoon basisonderwijs elke kleuter van 5 jaar op luistervaardigheid Nederlands. De screening gaat na of de leerling het Nederlands voldoende beheerst.

Anderstalige nieuwkomers moet je niet screenen. Zij krijgen sowieso een taalintegratietraject.

Timing en taalscreeningsinstrument

De screening organiseer je in de periode van 10 oktober tot en met 30 november met behulp van een vastgelegd taalscreeningsinstrument, KOALA. KOALA is in opdracht van de overheid ontwikkeld door het Centrum voor Taal en Onderwijs (KU Leuven). KOALA is beschikbaar via Mijn Onderwijs, samen met een handleiding en instructiefilmpjes.

Verplicht taalintegratietraject

Leerlingen met een taalachterstand volgen na de taalscreening een verplicht taalintegratietraject. Dit is een taalbad of een volwaardig alternatief.  Tijdens zo’n traject worden de leerlingen intensief begeleid voor taal. 

Een leerling kan tijdens zijn schoolloopbaan in het basisonderwijs maar één schooljaar verplicht een voltijds taalbad of gelijkwaardig alternatief volgen. Deeltijds kan het integratietraject wel verdergaan.

Omkadering

Voor de organisatie van taalintegratietrajecten bij 5-jarigen ontvang je extra zorguren. Lees meer over de bijkomende omkadering in de omzendbrief over omkadering in het gewoon basisonderwijs.