Wat is het STEM-actieplan?

STEM: Science, Technology, Engineering, Mathematics

STEM is een internationaal letterwoord dat staat voor een waaier aan technologische, technische, exact-wetenschappelijke en wiskundige opleidingen en beroepen. Je denkt misschien meteen aan ingenieurs of programmeurs, maar STEM is veel meer dan dat. Denk maar aan:

 • De nieuwe technieken in land- en tuinbouw die mee zorgen voor het eten op je bord
 • De moderne apparatuur die elke dag levens redt in ziekenhuizen
 • Het computerscherm dat er nu voor zorgt dat je deze tekst online kan lezen

Naar boven

Het actieplan: meer STEM op school en op het werk

De samenleving van vandaag heeft meer mensen nodig met een STEM-profiel. Om jongeren te stimuleren om voor STEM-opleidingen en -loopbanen te kiezen, werkte de Vlaamse Regering het STEM-actieplan uit. Dat actieplan trad in 2012 in werking en moet tegen 2020 8 doelstellingen realiseren:

 • STEM-onderwijs aantrekkelijker maken
 • Leraren, opleiders en begeleiders ondersteunen
 • Het proces van studie- en loopbaankeuze verbeteren
 • Meer meisjes in STEM-opleidingen en -beroepen
 • Inzetten op excellentie
 • Het opleidingsaanbod aanpassen
 • Sectoren, bedrijven en kennisinstellingen aanmoedigen
 • De maatschappelijke waardering van technische beroepen verbeteren

In het plan is er niet alleen voor de overheid een rol weggelegd. Ook onderwijs- en opleidingspartners, scholen, leraren, sectoriale sociale partners en de media helpen mee de doelstellingen te bereiken.

Lees meer over het STEM-actieplan:

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina's