Instrumenten voor scholen en lokale partners

Wie zijn de partners?

Naar boven

Instrumenten voor samenwerking

 • Netwerkanalyse op vraag en op maat
  Het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI) ontwikkelde een instrument om lokale partners en bestaande samenwerkingsverbanden rond kleuterparticipatie mee in kaart te brengen.
  Doel: de ontwikkeling van sterke netwerken stimuleren.
  Mail naar kleuterparticipatie@vlaanderen.be.

   
 • Matrix kleuterparticipatie op vraag en op maat
  Op vraag van een lokaal bestuur ontwikkelden AGODI en Kind en Gezin een werkdocument met een overzicht van acties die onderwijs en niet-onderwijspartners kunnen ondernemen in het kader van kwaliteitsvolle kleuterparticipatie.
  Mail naar kleuterparticipatie@vlaanderen.be.

   
 • Gespreksfiche over kleuteronderwijs

AGODI ontwikkelde een gespreksfiche voor lokale partners die in gesprek gaan met ouders over kleuteronderwijs.

pdf bestandIn gesprek over kleuteronderwijs (pdf, 2 p.) (887 kB)
 

 • Folder voor lokale samenwerking tussen scholen en Huizen van het Kind

AGODI maakte samen met Kind en Gezin een folder om lokale samenwerking tussen scholen en Huizen van het Kind te bevorderen.

pdf bestandScholen en Huizen van het Kind bundelen krachten (pdf, 2 p.) (376 kB)
 

 • Reflectie-instrument transitie

Voor lokale beleidsactoren en organisaties die willen werken aan een warme overgang van thuis, buurt en kinderopvang naar de kleuterschool.
Expertisecentrum Opvoedingsondersteuning - Reflectie-instrument transitie

Naar boven