Je schoolbeleid en radicalisering

Noodplan voor scholen en internaten

Het canvas intern noodplan voor scholen en internaten is een verzameling van aandachtsfiches met tips en informatie waarmee je als school je eigen noodplan kan opstellen. Een aantal fiches zijn gelinkt aan radicalisering:

  • Wat te doen bij dreigingsniveau 3?
  • Wat te doen bij dreigingsniveau 4?
  • Wanneer kan/mag een school sluiten of lessen schorsen?
  • Wat te doen bij een terroristische aanslag?

Het noodplan bevat:

Leidraad voor de preventie en aanpak van radicalisering en polarisering

Het Departement Onderwijs en Vorming reikt handvatten aan die je school helpen omgaan met radicalisering en polarisering, en die je beleid voor deradicalisering mee vormgeven of bijsturen.

In de leidraad lees je:

  • Met welke preventieve maatregelen en initiatieven je radicalisering en polarisering voorkomt.
  • Wat je kan doen als je bij leerlingen, studenten of cursisten verontrustende signalen vaststelt die geen acute dreiging vormen voor de school of de maatschappij: hoe herken je die signalen en bij welke actoren kan je terecht?
  • Wat je kan doen als je bij leerlingen, studenten of cursisten verontrustende signalen vaststelt die wel een acute dreiging vormen voor de school of de maatschappij.
  • Hoe je het beste kan reageren als je verontrustende informatie over derden verneemt.

Handvatten voor je schoolbeleid

Minderjarige terugkeerders Syrië en Irak

De terugkeer van, vaak jonge, minderjarigen uit Syrië en Irak zorgt ook binnen onderwijs voor vragen. 
Die kinderen gaan best zo snel mogelijk gewoon terug naar school. Daarom maakten de betrokken sectoren afspraken met elkaar en legden ze die vast in een draaiboek.

In het draaiboek vind je de procedure voor de toeleiding van de minderjarige terugkeerders uit Syrië of Irak naar het onderwijs, met de taakverheldering van elke partner.

Lees het draaiboek: pdf bestandProcedure voor toeleiding naar onderwijs van minderjarige terugkeerders uit Syrië en Irak (pdf, 6 p.) (279 kB)

 

Naar boven