Overzicht van documenten op Mijn Onderwijs

Basisonderwijs

Thema statistieken

 • Databundel leerlingenaantallen schooljaar 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018
 • Databundel leerlingenkenmerken 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018
 • Databundel personeelsaantallen 2011-2012, 2012- 2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019
 • Databundel schoolse vorderingen en zittenblijven 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018
 • Databundel leerlingenstromen IN 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018
 • Databundel leerlingenstromen UIT 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017
 • Databundel secundair onderwijs 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016

Thema omkadering en toelagen

 • Alle dienstbrieven vanaf schooljaar 2013-2014

Thema doorlichting

 • Doorlichtingsverslag
 • Opvolgingsverslag (indien beschikbaar)
 • Andere onderwijsinspectiedocumenten en -verslagen (indien beschikbaar)
 • Feedbackrapport bevraging welbevinden leerlingen (indien beschikbaar)
 • Context-inputprofiel / Instellingsprofiel
 • Outputprofiel

Thema leerlingen

 • Discimus nazicht en overzicht documenten
 • Documenten met betrekking tot speciale onderwijsleermiddelen

De documenten krijgen het kenmerk 'vertrouwelijk' als ze gegevens over individuele leerlingen bevatten.

Thema structuur en organisatie

 • Alle documenten en meldingen met betrekking tot structuur en organisatie, zoals algemene gegevens, nieuwe vestigingsplaats, herstructureringen, programmatie, samenstelling scholengemeenschap, omzettingen, overhevelingen, vervangingen korte afwezigheden ...

Thema verificatie

 • Verificatieverslag

Thema salarisoverzichten

 • Salarisoverzicht

Naar boven

 Buitengewoon basisonderwijs

Thema statistieken

 • Databundel leerlingenaantallen schooljaar 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018
 • Databundel personeelsaantallen 2011-2012, 2012- 2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019
 • Databundel leerlingenstromen IN 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018
 • Databundel leerlingenstromen UIT 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017
 • Databundel secundair onderwijs 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016

Thema omkadering en toelagen

 • Alle dienstbrieven vanaf schooljaar 2013-2014

Thema doorlichting

 • Doorlichtingsverslag
 • Opvolgingsverslag (indien beschikbaar)
 • Andere onderwijsinspectiedocumenten en -verslagen (indien beschikbaar)
 • Feedbackrapport bevraging welbevinden leerlingen (indien beschikbaar)
 • Context-input-outputprofiel

Thema leerlingen

 • Discimus nazicht en overzicht documenten
 • Documenten met betrekking tot speciale onderwijsleermiddelen

 De documenten krijgen het kenmerk 'vertrouwelijk' als ze gegevens over individuele leerlingen bevatten.

Thema structuur en organisatie

 • Alle documenten en meldingen met betrekking tot structuur en organisatie, zoals algemene gegevens, nieuwe vestigingsplaats, herstructureringen, programmatie, samenstelling scholengemeenschap, omzettingen, overhevelingen, vervangingen korte afwezigheden ...

Thema verificatie

 • Verificatieverslag

Thema salarisoverzichten

 • Salarisoverzicht

Naar boven

Secundair onderwijs

Thema statistieken

 • Databundel leerlingenaantallen schooljaar 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018
 • Databundel leerlingenkenmerken 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018
 • Databundel personeelsaantallen 2011-2012, 2012- 2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019
 • Databundel schoolse vorderingen en zittenblijven 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018
 • Databundel attesteringen 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018
 • Databundel studiebewijzen 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018
 • Databundel leerlingenstromen IN 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018
 • Databundel leerlingenstromen UIT 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017
 • Databundel hoger onderwijs schooljaar 2006-2007 tot en met 2011-2012, 2007-2008 tot en met 2012-2013, 2008-2009 tot en met 2013-2014, 2009-2010 tot en met 2014-2015
 • Databundel vroegtijdig schoolverlaten 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017

Thema omkadering en toelagen

 • Alle dienstbrieven in verband met berekening, toekenning en aanwending van omkadering en toelagen vanaf schooljaar 2013-2014

Thema doorlichting

 • Doorlichtingsverslag
 • Opvolgingsverslag (indien beschikbaar)
 • Andere onderwijsinspectiedocumenten en -verslagen (indien beschikbaar)
 • Feedbackrapport bevraging welbevinden leerlingen (indien beschikbaar)
 • Context-inputprofiel spreiding-financiering
 • Context-inputprofiel stromen-vorderingen
 • Context-inputprofiel personeel
 • Outputprofiel
 • Outputprofiel attestering studierichting

Thema leerlingen

 • Dienstbrieven in verband met leerlingen, zoals onderwijs aan huis, problematische afwezigheden, zorgwekkend dossier, huisonderwijs …
 • Discimus: overzichten van geregistreerde leerlingengegevens
 • Documenten met betrekking tot speciale onderwijsleermiddelen

De documenten krijgen het kenmerk 'vertrouwelijk' als ze gegevens over individuele leerlingen bevatten.

Thema structuur en organisatie

 • Alle documenten en meldingen met betrekking tot structuur en organisatie van de instelling, zoals algemene gegevens, nieuwe vestigingsplaats, herstructureringen, programmatie, rationalisatie, samenstelling scholengemeenschap, omzettingen, overhevelingen, erkenningen ...

Thema verificatie

 • Verificatieverslag

Thema salarisoverzichten

 • Salarisoverzicht

Naar boven

Buitengewoon secundair onderwijs

Thema statistieken

 • Databundel leerlingenaantallen schooljaar 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018
 • Databundel personeelsaantallen 2011-2012, 2012- 2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019
 • Databundel attesteringen 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016
 • Databundel studiebewijzen 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018
 • Databundel leerlingenstromen IN 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018
 • Databundel leerlingenstromen UIT 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017
 • Databundel vroegtijdig schoolverlaten 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017

Thema omkadering en toelagen

 • Alle dienstbrieven in verband met berekening, toekenning en aanwending van omkadering en toelagen vanaf schooljaar 2013-2014

Thema doorlichting

 • Doorlichtingsverslag
 • Opvolgingsverslag (indien beschikbaar)
 • Andere onderwijsinspectiedocumenten en -verslagen (indien beschikbaar)
 • Feedbackrapport bevraging welbevinden leerlingen (indien beschikbaar)
 • Context-inputprofiel
 • Outputprofiel

Thema leerlingen

 • Dienstbrieven in verband met leerlingen, zoals onderwijs aan huis, problematische afwezigheden, zorgwekkend dossier, huisonderwijs …
 • Discimus: overzichten van geregistreerde leerlingengegevens
 • Documenten met betrekking tot speciale onderwijsleermiddelen

 De documenten krijgen het kenmerk 'vertrouwelijk' als ze gegevens over individuele leerlingen bevatten.

Thema structuur en organisatie

 • Alle documenten en meldingen met betrekking tot structuur en organisatie van de instelling, zoals algemene gegevens, nieuwe vestigingsplaats, herstructureringen, programmatie, rationalisatie, samenstelling scholengemeenschap, erkenningen ...

Thema verificatie

 • Verificatieverslag

Thema salarisoverzichten

 • Salarisoverzicht

Naar boven

Deeltijds beroepssecundair onderwijs

Thema statistieken

 • Databundel leerlingenaantallen schooljaar 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018
 • Databundel leerlingenkenmerken  2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018
 • Databundel personeelsaantallen 2011-2012, 2012- 2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019
 • Databundel leerlingenstromen IN 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018
 • Databundel leerlingenstromen UIT 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017
 • Databundel studiebewijzen 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016
 • Databundel vroegtijdig schoolverlaten 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017

Thema omkadering en toelagen

 • Alle dienstbrieven in verband met berekening, toekenning en aanwending van omkadering en toelagen vanaf schooljaar 2013-2014

Thema doorlichting

 • Doorlichtingsverslag
 • Opvolgingsverslag (indien beschikbaar)
 • Andere onderwijsinspectiedocumenten en -verslagen (indien beschikbaar)
 • Feedbackrapport bevraging welbevinden leerlingen (indien beschikbaar)

Thema leerlingen

 • Dienstbrieven in verband met leerlingen, zoals onderwijs aan huis, problematische afwezigheden, zorgwekkend dossier, huisonderwijs …
 • Discimus: overzichten van geregistreerde leerlingengegevens
 • Documenten met betrekking tot speciale onderwijsleermiddelen

 De documenten krijgen het kenmerk 'vertrouwelijk' als ze gegevens over individuele leerlingen bevatten.

Thema structuur en organisatie

 • Alle documenten en meldingen met betrekking tot structuur en organisatie van de instelling, zoals algemene gegevens, nieuwe vestigingsplaats, herstructureringen, programmatie, rationalisatie, samenstelling scholengemeenschap, erkenningen ...

Thema verificatie

 • Verificatieverslag

Thema salarisoverzichten

 • Salarisoverzicht

Naar boven

Volwassenenonderwijs

Thema rapporten

 • Financieringsrapport
 • Registratierapport
 • Detail registratierapport
 • Studiebewijzenrapport
 • Puntenenveloppe

Thema omkadering en middelen

 • Dienstbrief omkadering
 • Dienstbrief nascholingsmiddelen
 • Dienstbrief ICT-werkingsmiddelen
 • Dienstbrief voordrachtgevers
 • Dienstbrief organisatie taalexamens
 • Dienstbrief extra middelen NT2
 • Vervoerskosten
 • Dienstbrief afrekening fonds inschrijvingsgelden

 • Dienstbrief zomeraanbod NT2

Thema cursisten

 • Toekenning tolkondersteuning
 • Toekenning speciale onderwijsleermiddelen

Thema verificatie

 • Verificatieverslag
 • Antwoorden beroepsprocedure
 • Bijlage bij het verificatieverslag
 • Verslag klasbezoek

Thema doorlichting

 • Doorlichtingsverslag
 • Opvolgingsverslag (indien beschikbaar)

Thema personeel

 • Aanwendingsrapport leraarsuren
 • Rapport niet organieke uren
 • Punten envelop
 • Rapport ziekteverlof
 • Personeelslijst HBO5 of SLO (specifieke lerarenopleiding)

Thema salarisoverzichten

 • Salarisoverzicht

Naar boven

CLB

Mijn documenten

Thema omkaderingen en toelagen

 • Alle dienstbrieven vanaf schooljaar 2013-2014

Thema doorlichting

 • Doorlichtingsverslag
 • Opvolgingsverslag (indien beschikbaar)
 • Andere onderwijsinspectiedocumenten en -verslagen (indien beschikbaar)
 • Context-inputprofiel

Thema salarisoverzichten

 • Salarisoverzicht

Naar boven

Internaten

Thema omkadering en toelagen

 • Alle dienstbrieven in verband met berekening, toekenning en aanwending van omkadering en toelagen vanaf schooljaar 2014-2015

Thema doorlichting

 • Controleverslag
 • Opvolgingsverslag (indien beschikbaar)
 • Andere onderwijsinspectiedocumenten en -verslagen (indien beschikbaar)

Thema structuur en organisatie

 • Alle documenten en meldingen met betrekking tot structuur en organisatie van de instelling, zoals algemene gegevens, fusie, programmatie, stopzetting, rationalisatie ...

Thema verificatie

 • Verificatieverslag

Thema salarisoverzichten

 • Salarisoverzicht

Naar boven

Team Mijn Onderwijs

Wie contacteren bij vragen?

Directies en administraties

 • Algemene vragen over Mijn Onderwijs kan je stellen aan het Team Mijn Onderwijs: mijnonderwijs@vlaanderen.be.
   
 • Met vragen over aanmelden kan je terecht op het gratis nummer 1700.
   
 • Neem voor inhoudelijke vragen over een document of een databundel  contact op met de contactpersoon die je in het document vindt, of met je schoolbeheerteam. De contactpersoon van je schoolbeheerteam vind je in Mijn Onderwijs bij 'Mijn contacten'.

Personeelsleden in het onderwijs

Voor alle vragen over je salarisbrief en over het aanmelden bij Mijn Onderwijs: zie Mijn Onderwijs voor onderwijspersoneel.