Documenten van de onderwijsinspectie

Je vindt op Mijn Onderwijs volgende documenten van de onderwijsinspectie:

 • Het meest recente doorlichtingsverslag
 • Indien beschikbaar:
  • Het opvolgingsverslag
  • Het verslag paritair college
  • Het verslag GOK-controle
  • Het verslag controle welzijnsbeleid
  • Het verslag opvolging controle welzijnsbeleid
  • Het verslag paritair college controle welzijnsbeleid
  • Het feedbackrapport bevraging welbevinden leerlingen
Team Mijn Onderwijs

Wie contacteren bij vragen?

Directies en administraties

 • Algemene vragen over Mijn Onderwijs kan je stellen aan het Team Mijn Onderwijs: mijnonderwijs@vlaanderen.be.
  Schermovername kan via Teamviewer: Windows, Apple, zip-bestand. Gebruik bij voorkeur de browsers Edge Chromium of Firefox. Een andere browser? Open met een rechtermuisklik een nieuwe tab, nieuw venster of incognito.
   
 • Met vragen over aanmelden kan je terecht op het gratis nummer 1700.
   
 • Neem voor inhoudelijke vragen over een document of een databundel  contact op met de contactpersoon die je in het document vindt, of met je schoolbeheerteam. De contactpersoon van je schoolbeheerteam vind je in Mijn Onderwijs bij 'Mijn contacten'.

Personeelsleden in het onderwijs

Voor alle vragen over je salarisbrief en over het aanmelden bij Mijn Onderwijs: zie Mijn Onderwijs voor onderwijspersoneel.