Databundel school

Wat is het?

Een databundel is een pdf-bestand met gegevens die toelaten om het beleidsvoerend vermogen van je school te vergroten. De bundel bevat data van je eigen school zoals die bezorgd zijn aan het beleidsdomein, afhankelijk van het onderwijsniveau verrijkt met gegevens over de gemeente, de scholengemeenschap, de onderwijszone of het Vlaamse onderwijs. Dat voegt een extra dimensie toe aan de individuele leerlingengegevens en personeelsgegevens van je school.

Een databundel bevat gegevens voor 1 school (1 instellingsnummer). Mijn Onderwijs biedt op dit ogenblik geen data aan voor het pedagogisch geheel waar je school (mogelijk) deel van uitmaakt.

Een databundel levert geen informatie over de onderwijskwaliteit. Je mag de gegevens uit de databundel op geen enkele wijze gebruiken voor oneerlijke concurrentie of voor publicitaire doeleinden.

Naar boven

Welke thema's zijn beschikbaar?

Een databundel bevat statistieken over een specifiek thema. Op dit ogenblik zijn volgende  rapporten beschikbaar:

 • Leerlingenaantallen
 • Leerlingenkenmerken
 • Personeelsaantallen
 • Attesteringen
 • Studiebewijzen
 • Schoolse vorderingen en zittenblijven
 • Leerlingenstromen IN
 • Leerlingenstromen UIT
 • Secundair onderwijs (voor scholen van het lager onderwijs)
 • Hoger onderwijs (voor scholen van het secundair onderwijs)
 • Vroegtijdig schoolverlaten (voor scholen van het secundair onderwijs)

Nieuwe thema’s of geactualiseerde versies van de bestaande rapporten komen periodiek ter beschikking.

Naar boven

Wie contacteren bij vragen?

Directies en administraties

 • Algemene vragen over Mijn Onderwijs kan je stellen aan het Team Mijn Onderwijs: mijnonderwijs@vlaanderen.be.
  Schermovername kan via Teamviewer: Windows, Apple, zip-bestand. Gebruik bij voorkeur de browsers Edge Chromium of Firefox. Een andere browser? Open met een rechtermuisklik een nieuwe tab, nieuw venster of incognito.
   
 • Met vragen over aanmelden kan je terecht op het gratis nummer 1700.
   
 • Neem voor inhoudelijke vragen over een document of een databundel  contact op met de contactpersoon die je in het document vindt, of met je schoolbeheerteam. De contactpersoon van je schoolbeheerteam vind je in Mijn Onderwijs bij 'Mijn contacten'.

Personeelsleden in het onderwijs

Voor alle vragen over je salarisbrief en over het aanmelden bij Mijn Onderwijs: zie Mijn Onderwijs voor onderwijspersoneel.