Mijn Onderwijs: veelgestelde vragen

Vragen en antwoorden

Over Mijn Onderwijs voor directies en  administraties

Over onderstaande toepassingen beschikbaar in Mijn Onderwijs voor directies en administraties:

Over Dataloep

Over Beheer omkadering

Over Noodnummers

Over Lerarenplatform

Over Document versturen

Over Programmatie aanvraag

Vragen over Mijn Onderwijs voor directies en administraties

Naar vragen en antwoorden

Wat is Mijn Onderwijs voor directies en administraties?

Mijn Onderwijs is jouw persoonlijke en beveiligde website met:

 • Gegevens en informatie over en voor je onderwijsinstelling
 • De contactpersoon van je schoolbeheerteam, werkstation, verificatieteam of instellingsbeheerteam
 • Je agenda met mijlpalen en evenementen
 • Het salarisoverzicht van je instelling
 • De applicaties Discimus, Toetsen voor scholen/SALTO, Dataloep: Leerlingenaantallen, Dataloep: Leerlingenkenmerken, Beheer omkadering, Noodnummers, Lerarenplatform, Formulier Maatwerk, Niet Ingevulde vervangingen, Dataloep: Kleuteraanwezigheden en Dataloep: Problematische afwezigheden.

Je kan de gegevens en informatie bovendien delen met andere gebruikers, en er vragen over stellen aan de administratie.

Naar vragen over Mijn Onderwijs

Waar kan ik terecht bij problemen met aanmelden?

Bij problemen met aanmelden kunt u contact opnemen met 1700 op gratis nummer 1700. Alle aanmeldproblemen worden door hen opgelost.

Naar vragen over Mijn Onderwijs

Hoe attendering aanzetten?

Als je aanmeldt in Mijn Onderwijs kies je Mijn profiel. Bij e-mail je e-mailadres invullen en de attendering op Aan zetten. Kies de frequentie Dagelijks of Wekelijks (de meeste zetten dagelijks) en klik Opslaan. Moest je teveel attenderingen krijgen, dan kun je het nog altijd op wekelijks zetten.

Mijn Onderwijs Mijn profielVanaf nu ga je een attenderingsmail krijgen als er een nieuw document beschikbaar is in Mijn Onderwijs met in de mail een link naar het nieuwe document. Als je bvb de attendering op dagelijks hebt staan, krijg je 's morgens rond 5u30 een overzicht van alle documenten, waarvoor u de thema's heeft, die de dag ervoor zijn beschikbaar geworden.

Naar vragen over Mijn Onderwijs

Wat is het verschil tussen de rechten Mijn Onderwijs Gebruiker en Mijn Onderwijs Portaal Beheerder?

Om toegang te hebben tot Mijn Onderwijs heb je Mijn Onderwijsrechten nodig. Er zijn daar 2 mogelijkheden:

 1. Mijn Onderwijs Portaal Beheerder: krijgt automatisch alle thema’s toegekend en kan ook rechten beheren in Gebruikersbeheer Mijn Onderwijs: https://vo-gebruikersbeheer.vlaanderen.be.
   
 2. Mijn Onderwijs Gebruiker: dit zijn de “leesrechten”, kan geen rechten beheren. Thema’s moeten toegekend worden door Mijn Onderwijs Portaal Beheerder in Mijn Onderwijs via Themabeheer. Voor Themabeheer, zie Waar vind ik het Themabeheer.

Toegekende rechten zijn normaal na een paar minuten actief in Mijn Onderwijs.

Meer info ivm rechten toekennen in het Gebruikersbeheer: zie korte handleiding Gebruikersbeheer.

Naar vragen over Mijn Onderwijs

Wie is mijn beheerder om thema's toe te kennen?

Als je aanmeldt in Mijn Onderwijs kies je Mijn profiel. Daar zie je een tabel met per instellingsnr welk thema je hebt, aangeduid met een vinkje. Als je helemaal rechts op het vraagtekentje klikt, kom je te weten wie deze thema's voor jou kan beheren. Je krijgt dan een lijstje met namen en eventueel emailadres als ze dit hebben ingevuld.

Deze beheerder(s) kan (kunnen) de thema's aanpassen via Mijn Onderwijs - Themabeheer, zie Waar vind ik het Themabeheer.

Naar vragen over Mijn Onderwijs

Waar vind ik het Themabeheer?
De Mijn Onderwijs Portaal Beheerder kan aan dit Themabeheer geraken, door in Mijn Onderwijs aan te melden en op de afbeelding van jouw soort onderwijs (basisonderwijs, secundair onderwijs, …) te klikken of deze keuze te maken rechtsboven via Mijn sites, dan komt ook Themabeheer zichtbaar in de blauwe balk. Daar kun je per instelling en per gebruiker aanduiden tot welke thema’s deze gebruiker toegang mag hebben.

Voor de salarisoverzichten is er een apart thema.

Als je vooraan in de kolom Alle aanvinkt, krijgt de gebruiker alle thema’s, behalve salarisoverzichten. Dit moet je expliciet zelf aanduiden omdat dit een zeer vertrouwelijk thema is.

Meer info ivm welke documenten bij welke thema’s horen vind je op de volgende pagina: http://onderwijs.vlaanderen.be/overzicht-van-documenten-op-mijn-onderwijs. Thema’s die je aanpast zijn onmiddellijk actief, behalve Dataloep, Lerarenplatform en Niet Ingevulde Vervangingen. De rechten/thema's voor Dataloep worden bijgewerkt om 01u en 13u, de rechten/thema's voor Lerarenplatform en Niet Ingevulde Vervangingen om 07u en 14u. Je gaat pas toegang hebben tot de toepassing na de eerst volgende bijwerking.

Naar vragen over Mijn Onderwijs

Hoe te weten komen wie contactpersoon van een document is en hoe deze te contacteren?

Bij ieder document is er normaal een contactpersoon. Om deze te kennen moet je het document openen, de contactpersoon staat links van het document vermeld met naam en telnr. Het emailadres staat in het document zelf.

Je kunt snel een vraag of een opmerking over een document maken door bij het geopend document op de knop "Stel een vraag" te klikken. Daar kun je je vraag of opmerking invullen en na klikken op de knop "Versturen", wordt dit naar de juiste contactpersoon gestuurd.

Contactpersoon en stel een vraag

Voorwaarde is wel dat je emailadres is ingevuld in Mijn profiel, zie Hoe attendering aanzetten?

Naar vragen over Mijn Onderwijs

Vragen over Dataloep

Naar vragen en antwoorden

Wat is Dataloep?

Dataloep is een webtoepassing om zelf aan de slag te gaan met statistieken van jouw school of schoolbestuur.

Inzoomen op bepaalde cijfers, vergelijken met andere instellingen of evoluties bekijken: het kan allemaal.

De vele mogelijkheden om cijfers te presenteren en te vergelijken maken van Dataloep een handig hulpmiddel voor het beleid van jouw onderwijsinstelling:

 • Kies zelf in welke vorm je de cijfers wil zien: grafiek, tabel of landkaart
 • Zoom in op de cijfers van een vestigingsplaats, leerjaar of graad, onderwijsvorm, opleiding, regio …
 • Vergelijk jouw school met andere scholen van je bestuur, je gemeente, je provincie, het hele Vlaamse onderwijs

Meer informatie over Dataloep

Naar vragen over Dataloep

Waar vind ik Dataloep?

Dataloep vind je na het aanmelden op Mijn Onderwijs direct in de blauwe balk op de startpagina.

Naar vragen over Dataloep

Hoe krijg ik toegang tot Dataloep?

Je krijgt toegang tot Dataloep als je het recht Mijn Onderwijs Portaal Beheerder (automatisch alle thema's, maar kan ook rechten beheren) of als je het recht Mijn Onderwijs Gebruiker hebt met het thema Statistieken en Dataloep (openbaar). In hoger onderwijs heet dit thema Dataloep (openbaar).

De thema's kunnen toegekend worden door een gebruiker met het recht Mijn Onderwijs Portaal Beheerder in Mijn Onderwijs - Themabeheer. Zie vraag Wie is mijn beheerder om thema's toe te kennen? voor meer info.

Naar vragen over Dataloep

Vragen over Beheer omkadering

Naar vragen en antwoorden

Wat is Beheer omkadering?

Via webapplicatie voor het beheer van de omkadering kom je op de webapplicatie voor het beheer van de omkadering van je scho(o)l(en) terecht.   

 Hier kan je:

 • Overdrachten en herverdelingen beheren
 • Lestijden levensbeschouwelijke vakken beheren
 • Het overzicht van je omkadering raadplegen

Deze webapplicatie vervangt voor het gewoon basisonderwijs het fysieke formulier ‘Jaarlijkse inlichtingen’ en voor het buitengewoon basisonderwijs ‘Aanwending lestijden- , uren- en puntenpakket’

De toepassing “beheer omkadering”  is beschikbaar op volgende uren:

 • Werkdagen: Doorlopend
 • Zaterdag: 9u – 18u
 • Zondag: 10u – 17u

Naar vragen over Beheer omkadering

Waar vind ik Beheer omkadering?

Beheer omkadering vind je na het aanmelden op Mijn Onderwijs en op de afbeelding van jouw soort onderwijs (enkel basisonderwijs) te klikken of deze keuze te maken rechtsboven via Mijn sites, dan komt Beheer omkadering zichtbaar in de blauwe balk.

Naar vragen over Beheer omkadering

Hoe krijg ik toegang tot Beheer omkadering?

Je krijgt toegang tot Beheer omkadering als je het recht Mijn Onderwijs Portaal Beheerder (automatisch alle thema's, maar kan ook rechten beheren) of als je het recht Mijn Onderwijs Gebruiker hebt met het thema Omkadering en toelagen (openbaar). Daarenboven moet je ook het WebEdison Instelling en Lerendenadministratie/Beheer omkadering en/of WebEdison Personeelsadministratie/Beheer omkadering hebben.

Dit laatste is gedaan omdat Beheer omkadering snel moest ingevoerd worden en het lang duurde om een nieuw recht aan te maken in het Gebruikersbeheer. Zo moest er ook geen extra recht worden toegekend aan de directeurs en hadden ze meteen toegang tot Beheer omkadering.

De thema's kunnen toegekend worden door een gebruiker met het recht Mijn Onderwijs Portaal Beheerder in Mijn Onderwijs - Themabeheer. Zie vraag Wie is mijn beheerder om thema's toe te kennen? voor meer info.

Naar vragen over Beheer omkadering

Waar vind ik de handleiding voor Beheer omkadering?

Je vindt de handleiding na aanmelden op Mijn Onderwijs, te klikken bij Alle documenten en bij filter "omkadering" in te geven en op de knop Zoeken te klikken. Het document Gebruikershandleiding Webapplicatie Beheer Omkadering wordt dan zichtbaar.

Handleiding beheer omkadering

 

Naar vragen over Beheer omkadering

Vragen over Noodnummers

Naar vragen en antwoorden

Wat is Noodnummers?

Op deze webpagina kan je als school of CLB vrijwillig je gsm-nummer of telefoonnummer registreren. Zo kan het team infectieziektebestrijding van het Agentschap Zorg en Gezondheid de scholen na 16 uur of in de schoolvakanties bereiken. Niemand anders kan aan de nummers.

Naar vragen over Noodnummers

Waar vind ik Noodnummers?

Noodnummers vind je na het aanmelden op Mijn Onderwijs en op de afbeelding van jouw soort onderwijs (basisonderwijs, secundair onderwijs, …) te klikken of deze keuze te maken rechtsboven via Mijn sites, dan komt Noodnummers zichtbaar in de blauwe balk.

Naar vragen over Noodnummers

Hoe krijg ik toegang tot Noodnummers?

Je krijgt toegang tot Beheer omkadering als je het recht Mijn Onderwijs Portaal Beheerder hebt.

Naar vragen over Noodnummers

Vragen over Lerarenplatform

Naar vragen en antwoorden

Wat is Lerarenplatform?
Tijdens het schooljaar 2018-2019 liep voor de eerste keer het pilootproject 'lerarenplatform’. Dat pilootproject biedt tijdelijke leerkrachten werkzekerheid doordat ze een opdracht krijgen tot het einde van het schooljaar die voldoende substantieel is. De cijfers worden wekelijks bijgewerkt op maandag op basis van de zendingen gedaan van de vorige week. Dit schooljaar loopt het project vanaf 01-10-2019 verder.

Meer informatie vind je op de website van Onderwijs Vlaanderen.

Bovenstaande info en meer vind je terug op https://www.agodi.be/lerarenplatform.

Naar vragen over Lerarenplatform

Waar vind ik Lerarenplatform?

Lerarenplatform vind je na het aanmelden op Mijn Onderwijs en op de afbeelding van jouw soort onderwijs (basisonderwijs, secundair onderwijs, …) te klikken of deze keuze te maken rechtsboven via Mijn sites, dan komt Lerarenplatform zichtbaar in de blauwe balk.

Naar vragen over Lerarenplatform

Hoe krijg ik toegang tot Lerarenplatform?

Je krijgt toegang tot Lerarenplatform als je het recht Mijn Onderwijs Portaal Beheerder (automatisch alle thema's, maar kan ook rechten beheren) of als je het recht Mijn Onderwijs Gebruiker hebt met het thema Personeel (vertrouwelijk).

De thema's kunnen toegekend worden door een gebruiker met het recht Mijn Onderwijs Portaal Beheerder in Mijn Onderwijs - Themabeheer. Zie vraag Wie is mijn beheerder om thema's toe te kennen? voor meer info.

Naar vragen over Lerarenplatform

Volledig wit scherm Qlikview na klikken op Lerarenplatform

Als bij het opstarten van Lerarenplatform (gemaakt in Qlikview) vanuit Mijn Onderwijs de pagina volledig wit (zonder vraag om gebruikersnaam of wachtwoord) blijft, dan kun je één van volgende mogelijkheden doen:

 1. Snelle oplossing: Je zou F5 of vernieuwen moeten doen in je browser zodat de pagina opnieuw wordt geladen en dan wel verder gaat.
   
 2. Andere oplossing: Browsegegevens of geschiedenis in browser verwijderen, browser herstarten en dan opnieuw te proberen. In iedere browser is "Browsegegevens wissen" of "Alle geschiedenis wissen" bereikbaar door ctrl-shift-del(ete) te doen en dan de cookies en tijdelijke bestanden/cache/buffer te wissen (Chrome, Firefox: periode alles).

Edge: Vink de optie “Cookies en opgeslagen websitegegevens” en “Gegevens en bestanden in de cache” aan en klik dan onderaan op Wissen.

Chrome: Vink de optie “Gecachte afbeeldingen en bestanden” en “Cookies en andere sitegegevens” aan, selecteer als periode alles en klik dan onderaan op Gegevens wissen.

Firefox: Vink de optie “Cookies” en “Buffer” aan, selecteer als periode alles en klik dan onderaan op Nu wissen.

Internet Explorer: Vink de optie “Tijdelijke internetbestanden en websitebestanden” en “Cookies en websitegegevens” aan en klik onderaan op Verwijderen.

Safari op Mac:

 1. Klik linksboven op “Safari”.

 2. Klik in het uitklapmenu op “Voorkeuren”.

 3. Klik in het pop-up menu op “Privacy” en klik daar op “Verwijder alle websitegegevens”.

 4. Klik op “Verwijder nu”.

 5. Herstart uw browser.

De stappen 1 en 2 zijn ook uit te voeren door de toetsencombinatie Command + , (komma).

Naar vragen over Lerarenplatform

Vraag voor gebruikersnaam en wachtwoord Qlikview na klikken op Lerarenplatform

Er zijn verschillende mogelijkheden waarom deze melding komt:

 1. Je instelling behoort niet tot een lerarenplatform. De knop Lerarenplatform wordt getoond als je het thema Personeel (vertrouwelijk) hebt, maar er wordt op dit moment niet gecontroleerd of dit instellingsnr ook behoort tot een lerarenplatform.
 2. Je hebt pas het recht Mijn Onderwijs Portaal Beheerder gekregen of je hebt als Mijn Onderwijs Gebruiker pas het thema Personeel (vertrouwelijk) gekregen. Het bijwerken van de rechten/thema's in Lerarenplatform gebeurt om 07u en 14u. Je gaat pas toegang hebben na de eerstvolgende bijwerking.

Naar vragen over Lerarenplatform

Hoe grafiek opslaan?

De rechtermuisknop is uitgeschakeld omdat je dan ook nog andere mogelijkheden hebt die impact kunnen hebben hoe de applicatie zich gedraagt.

De grafieken (niet de tabellen) worden gepresenteerd als afbeeldingen. Je kan dit wel kopiëren/opslaan door in de grafiek te staan en shift+control+rechtermuisknop te drukken. Dan kom je in het rechtermuismenu van de browser zelf en kan je de grafiek kopiëren naar het klemboard. Afhankelijk van de browser moet je soms plakken als afbeelding (in Word of Powerpoint). Enig nadeel: de titel van de grafiek gaat niet mee omdat die geen deel uitmaakt van de afbeelding.

Naar vragen over Lerarenplatform

Vragen over Document versturen

Naar vragen en antwoorden

Wat is Document versturen?

Mogelijkheid om een document via beveiligde manier te versturen.

Naar vragen over Document versturen

Waar vind ik Document versturen?

Document versturen vind je na het aanmelden op Mijn Onderwijs en op de afbeelding van jouw soort onderwijs (basisonderwijs, secundair onderwijs, …) te klikken of deze keuze te maken rechtsboven via Mijn sites, dan komt Document versturen zichtbaar in de blauwe balk.

Naar vragen over Document versturen

Hoe krijg ik toegang tot Document versturen?

Je krijgt toegang tot Document versturen als je het recht Mijn Onderwijs Portaal Beheerder (automatisch alle thema's, maar kan ook rechten beheren) of als je het recht Mijn Onderwijs Gebruiker hebt. Als je voor een document niet het bijhorend thema hebt, dan ga je dit niet in de lijst van formulieren zien staan. Zie Welk thema voor welk document nodig?

De thema's kunnen toegekend worden door een gebruiker met het recht Mijn Onderwijs Portaal Beheerder in Mijn Onderwijs - Themabeheer. Zie vraag Wie is mijn beheerder om thema's toe te kennen? voor meer info.

Naar vragen over Document versturen

Welk thema voor welk document nodig?

Momenteel bestaan de volgende documenten:

 • Centra leerlingen begeleiding (CLB) - Algemene gegevens voor clb heb je thema Structuur en organisatie (openbaar) of Structuur en organisatie (vertrouwelijk) nodig.
 • Centra leerlingen begeleiding (CLB) - Melding overdracht omkaderingsgewichten voor clb heb je thema Omkadering en toelagen (openbaar) of Omkadering en toelagen (vertrouwelijk) nodig.
 • Centra leerlingen begeleiding (CLB) - Samenwerkingsafspraak voor clb heb je thema Omkadering en toelagen (openbaar) nodig.
 • Deeltijds kunstonderwijs (DKO) - Verificatie voor deeltijds kunstonderwijs heb je thema thema Leerlingen (vertrouwelijk) of Verificatie (vertrouwelijk) nodig.
 • Deeltijds kunstonderwijs (DKO) - Document C voor deeltijds kunstonderwijs heb je thema thema Omkadering en toelagen (openbaar) nodig.
 • Deeltijds kunstonderwijs (DKO) - Document G voor deeltijds kunstonderwijs heb je thema thema Structuur en organisatie (openbaar) nodig.
 • Leerlingen (LLN) voor basisonderwijs en secundair onderwijs heb je thema Leerlingen (vertrouwelijk) nodig.
 • Omkadering (OMK-AFW) - Aanvraag afwijkingslestijden, -lesuren en -uren voor basisonderwijs en secundair onderwijs heb je thema thema Omkadering en toelagen (openbaar) of Omkadering en toelagen (vertrouwelijk) nodig.
 • Ondersteuningsnetwerk melding (OM1) - Melding oprichting of stopzetting ondersteuningsnetwerk voor basisonderwijs, secundair onderwijs heb je thema Structuur en organisatie (openbaar) nodig.
 • Ondersteuningsnetwerk melding (OM2) - Melding toetreding, uittreding of overstap ondersteuningsnetwerk voor basisonderwijs, secundair onderwijs heb je thema Structuur en organisatie (openbaar) nodig.
 • Ondersteuningsnetwerk melding (OM3) - Aanwending extra omkadering kleine types vanaf 1 februari voor basisonderwijs, secundair onderwijs heb je thema Omkadering en toelagen (openbaar) nodig.
 • Organisatie (ORG) voor secundair onderwijs heb je thema Structuur en organisatie (openbaar) of Structuur en organisatie (vertrouwelijk) nodig.
 • Speciale onderwijsmiddelen (SOL) voor basisonderwijs, secundair onderwijs, hoger onderwijs, volwassenenonderwijs heb je thema Leerlingen (vertrouwelijk) nodig. Voor hoger onderwijs is dit Speciale onderwijsmiddelen (vertrouwelijk), bij volwassenenonderwijs Cursisten (vertrouwelijk).
 • Toelage (TOEL) voor basisonderwijs en secundair onderwijs heb je thema Omkadering en toelagen (vertrouwelijk) nodig.
 • Toewijzingslijst BuO (TWLBuO) voor basisonderwijs, secundair onderwijs heb je thema Leerlingen (vertrouwelijk) nodig.
 • Vaccinatie (VAC) voor secundair onderwijs heb je thema Leerlingen (vertrouwelijk) of Structuur en organisatie (vertrouwelijk) nodig, voor hoger onderwijs  Validatierapporten en basisgegevens (vertrouwelijk), voor volwassenenonderwijs Cursisten (vertrouwelijk).
 • Validatie financieringsgegevens (FIN) voor volwassenenonderwijs heb je thema Rapporten (vertrouwelijk) nodig.
 • Verificatie (VERIF) voor basisonderwijs, secundair onderwijs, internaat heb je thema Leerlingen (vertrouwelijk) of Verificatie (vertrouwelijk) nodig.
 • Verificatie Middelen (VERIF MID) voor basisonderwijs, secundair onderwijs, deeltijds kunstonderwijs en internaat heb je thema Omkadering en toelagen (openbaar) of Verificatie (openbaar) nodig.
 • Zomerscholen evaluatie (ZE) voor basisonderwijs en secundair onderwijs heb je thema Algemeen (Openbaar) nodig.
Formulier Schoolniveau Thema
Centra leerlingen begeleiding (CLB) - Algemene gegevens CLB

Structuur en organisatie (openbaar)
Structuur en organisatie (vertrouwelijk)

Centra leerlingen begeleiding (CLB) - Melding overdracht omkaderingsgewichten CLB Omkadering en toelagen (openbaar)
Omkadering en toelagen (vertrouwelijk)
Centra leerlingen begeleiding (CLB) - Samenwerkingsafspraak CLB Omkadering en toelagen (openbaar)
Deeltijds kunstonderwijs (DKO) - Verificatie DKO Leerlingen (vertrouwelijk)
Verificatie (vertrouwelijk)
Deeltijds kunstonderwijs (DKO) - Document C DKO Omkadering en toelagen (openbaar)
Deeltijds kunstonderwijs (DKO) - Document G DKO Structuur en organisatie (openbaar)
Leerlingen (LLN) Basis en secundair Leerlingen (vertrouwelijk)

Omkadering (OMK-AFW) - Aanvraag afwijkingslestijden, -lesuren en -uren

Basis en secundair Omkadering en toelagen (openbaar)
Omkadering en toelagen (vertrouwelijk)
Ondersteuningsnetwerk melding (OM1) - Melding oprichting of stopzetting ondersteuningsnetwerk Basis en secundair Structuur en organisatie (openbaar)
Ondersteuningsnetwerk melding (OM2) - Melding toetreding, uittreding of overstap ondersteuningsnetwerk Basis en secundair Structuur en organisatie (openbaar)
Ondersteuningsnetwerk melding (OM3) - Aanwending extra omkadering kleine types vanaf 1 februari Basis en secundair Omkadering en toelagen (openbaar)
Organisatie (ORG) Secundair Structuur en organisatie (openbaar)
Structuur en organisatie (vertrouwelijk)
Speciale onderwijsmiddelen (SOL) Basis en secundair Leerlingen (vertrouwelijk)
  Hoger onderwijs Speciale onderwijsmiddelen (vertrouwelijk)
  Volwassenenonderwijs Cursisten (vertrouwelijk)
Toelage (TOEL) Basis en secundair Omkadering en toelagen (vertrouwelijk)
Toewijzingslijst BuO (TWLBuO) Basis en secundair Leerlingen (vertrouwelijk)
Vaccinatie (VAC)

Secundair

Leerlingen (vertrouwelijk)
Structuur en organisatie (vertrouwelijk)
  Hoger onderwijs Validatierapporten en basisgegevens (vertrouwelijk)
  Volwassenenonderwijs Cursisten (vertrouwelijk)
Validatie financieringsgegevens (FIN) Volwassenenonderwijs Rapporten (vertrouwelijk)
Verificatie (VERIF) Basis, secundair of internaat Leerlingen (vertrouwelijk)
Verificatie (vertrouwelijk)
Verificatie Middelen (VERIF MID) Basis, secundair, deeltijds kunstonderwijs en internaat Omkadering en toelagen (openbaar)
Verificatie (openbaar)
Zomerscholen evaluatie (ZE) Basis en secundair Algemeen (Openbaar)

Naar vragen over Document versturen

Hoe document versturen?

Wens je als gebruiker een document te versturen, dan duid je eerst aan voor welke instelling je dit wil doen en over welk formulier het gaat. Via de link onder de dropdown kan je eventueel meer informatie over het geselecteerde formulier raadplegen. Daarnaast kies je ook het schooljaar waarover het gaat en vervolgens voeg je één of meerdere documenten van minder dan 10 MB toe als bijlage. Je bevestigt via ‘Stuur document(en) door’.

Daarna volgt melding ‘Uw document(en) zijn succesvol verstuurd.’ Je vindt het verzonden document daarna terug in Document versturen - Overzicht verstuurde documenten.

Naar vragen over Document versturen

Waar vind ik mijn verstuurde documenten?

Je vindt de verstuurde documenten terug onder de tab Document versturen - Overzicht verstuurde documenten. Je ziet enkel verstuurde documenten waarvoor je het bijhorend thema hebt.

Naar vragen over Document versturen

Vragen over Programmatie aanvraag

Naar vragen en antwoorden

Wat is Programmatie aanvraag?

Op deze pagina kan u de programmaties in het gewoon secundair onderwijs aanvragen.

Naar vragen over Programmatie aanvraag

Waar vind ik Programmatie aanvraag?

Programmatie versturen vind je na het aanmelden op Mijn Onderwijs en secundair onderwijs te klikken of deze keuze te maken rechtsboven via Mijn sites, dan komt Programmatie versturen zichtbaar in de blauwe balk.

Naar vragen over Programmatie aanvraag

Hoe krijg ik toegang tot Programmatie aanvraag?

Je krijgt toegang tot Programmatie versturen als je het recht Mijn Onderwijs Portaal Beheerder (automatisch alle thema's, maar kan ook rechten beheren) of als je het recht Mijn Onderwijs Gebruiker hebt met het thema Structuur en organisatie (Openbaar).

De thema's kunnen toegekend worden door een gebruiker met het recht Mijn Onderwijs Portaal Beheerder in Mijn Onderwijs - Themabeheer. Zie vraag Wie is mijn beheerder om thema's toe te kennen? voor meer info.

 

Naar vragen over Programmatie aanvraag

Naar boven