Achtergrondinformatie

Kenniscentrum is de motor

Mijn Onderwijs kadert in de uitbouw van een kenniscentrum voor Onderwijs en Vorming.

De missie van het kenniscentrum is om via een intensieve samenwerking gegevens, informatie en kennis op een efficiënte en relevante manier uit te wisselen en te delen met alle actoren in het onderwijs.

Groeipad

 • 2013: de schoolbesturen en de scholen van het basis- en secundair onderwijs krijgen als eerste toegang tot Mijn Onderwijs.
 • 2014: ook de centra voor leerlingenbegeleiding, de instellingen voor deeltijds kunstonderwijs en de internaten sluiten aan bij Mijn Onderwijs.
 • 2015: lancering van Mijn Onderwijs 2.0
 • 2015: ook de centra voor volwassenenonderwijs sluiten aan bij Mijn Onderwijs
 • 2016: lancering van Dataloep, een webtoepassing om de cijfers interactief te presenteren

Mijn Onderwijs zal op termijn verder groeien en ook de mogelijkheid bieden om samen te werken en om met elkaar te communiceren.

Op langere termijn is het de bedoeling om het hele onderwijsveld toegang te geven tot Mijn Onderwijs: personeel, ouders, studenten, cursisten ...

Team Mijn Onderwijs

Wie contacteren bij vragen?

Directies en administraties

 • Algemene vragen over Mijn Onderwijs kan je stellen aan het Team Mijn Onderwijs: mijnonderwijs@vlaanderen.be.
  Schermovername kan via Teamviewer: Windows, Apple, zip-bestand. Gebruik bij voorkeur de browsers Edge Chromium of Firefox. Een andere browser? Open met een rechtermuisklik een nieuwe tab, nieuw venster of incognito.
   
 • Met vragen over aanmelden kan je terecht op het gratis nummer 1700.
   
 • Neem voor inhoudelijke vragen over een document of een databundel  contact op met de contactpersoon die je in het document vindt, of met je schoolbeheerteam. De contactpersoon van je schoolbeheerteam vind je in Mijn Onderwijs bij 'Mijn contacten'.

Personeelsleden in het onderwijs

Voor alle vragen over je salarisbrief en over het aanmelden bij Mijn Onderwijs: zie Mijn Onderwijs voor onderwijspersoneel.