Toelatingsvoorwaarden basisonderwijs

Toelatingsvoorwaarden gewoon basisonderwijs

Vanaf welke leeftijd mogen leerlingen naar het gewoon basis onderwijs? Tot wanneer mogen ze er schoollopen? Wat is het verlengd verblijf?

Toelatingsvoorwaarden buitengewoon basisonderwijs

Toelating buitengewoon basisonderwijs: voldoen aan de leeftijdsvoorwaarden én beschikken over een verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs.