Waar vind je ondersteuning?

Je koepel

Katholiek Onderwijs Vlaanderen

GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Provinciaal Onderwijs Vlaanderen (POV)

Overleg Kleine Onderwijsverstrekkers (OKO)

Onderwijskoepel van Steden en Gemeenten (OVSG)

Naar boven

Je LOP-deskundige

Vind de contactgegevens van je LOP-deskundige.

Naar boven

Het Agentschap voor Onderwijsdiensten en het Departement Onderwijs en Vorming

Waarvoor kan je terecht bij AGODI?

  • School- en lokale besturen kunnen een beroep doen op AGODI voor vragen over het regelgevend kader inzake inschrijvingsrecht.

  • AGODI kan ook doorverwijzen naar de dichtsbijzijnde lokale overlegplatforms die ervaring hebben met het maken van afspraken over inschrijven en aanmelden.

  • Voor school- en lokale besturen formuleert AGODI een aanbod om het lokale overleg netoverstijgend te faciliteren en onderwijs en niet-onderwijspartners met elkaar in contact te brengen.

Heb je vragen? Mail dan naar:

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina’s

Websites

Regelgeving