Inschrijvingen 2020-2021: gewoon secundair onderwijs

Opgelet: voor de inschrijvingen van schooljaar 2019-2020 verandert er niets. Dit geldt alleen voor de inschrijvingen van schooljaar 2020-2021.
 

Voor wie?

Gewoon secundair onderwijs - 1ste leerjaar van de 1ste graad.

Naar boven

Weigeren = aanmelden

Kan je voor schooljaar 2020-2021 niet alle leerlingen voor het 1ste jaar inschrijven op basis van je capaciteit, dan zal je volgens het nieuwe inschrijvingsdecreet eerst digitaal moeten aanmelden vooraleer je leerlingen kan inschrijven.

Naar boven

1 tijdslijn voor alle scholen in Vlaanderen en Brussel

In functie van eenvoud en uniformiteit, volgen alle secundaire scholen die aanmelden eenzelfde tijdslijn voor aanmelden en inschrijven voor het 1ste leerjaar:

 • De aanmeldingen starten op 30 maart 2020 en eindigen op 24 april 2020.

 • Uiterlijk 20 mei 2020 maak je het resultaat van de aanmeldingen bekend.

 • De inschrijvingen starten op 25 mei 2020.

Opgelet: ook scholen die niet aanmelden, kunnen ten vroegste op 25 mei 2020 starten met de inschrijvingen voor schooljaar 2020-2021. 

De data voor inschrijvingen voor schooljaar 2022-2023 en verder worden later nog door de Vlaamse regering bepaald.

Naar boven

Aanmelden

Het inschrijvingsdecreet bepaalt dat voor de aanmeldingen en voor de inschrijvingen vanaf schooljaar 2020-2021:

 • De ordening en toewijzing van de aangemelde leerlingen gebeurt volgens een standaardalgoritme. Dit standaardalgoritme wordt door de Vlaamse regering ter beschikking gesteld en is momenteel in ontwikkeling. Als school hoef je dus geen keuze meer te maken hoe je de aangemelde leerlingen zal ordenen.
   

 • Kinderen van dezelfde leefentiteit (broers en zussen) en kinderen van personeel hebben voorrang. Ze moeten echter, net als alle andere leerlingen, eerst aanmelden. De aanmeldingsperiode is dezelfde als die voor alle andere leerlingen. Het standaardalgoritme zorgt ervoor dat deze twee groepen bovenaan geordend worden.
   

 • Scholen die aanmelden, moeten dit ten laatste op 31 januari 2020 aan AGODI melden.

 • De dubbele contingentering is niet meer van toepassing voor inschrijvingen in het secundair onderwijs. Nu kan je als school tot maximaal 20% voorrang geven aan één of meerdere ondervertegenwoordigde groepen. Ondervertegenwoordigd betekent op basis van één of meerdere objectieve kenmerken in de school relatief ondervertegenwoordigd zijn ten aanzien van een referentiepopulatie. Scholen gelegen in een LOP respecteren de gemaakte afspraken hiervoor in het LOP. Als je deze voorrang wil toepassen, meld je dit uiterlijk op 31 januari 2020 aan AGODI. 

Naar boven

Regelgeving

Omzendbrieven voor schooljaar 2019-2020:

Omzendbrieven voor schooljaar 2020-2021 volgen binnenkort (eerste trimester schooljaar 2019-2020).