Inschrijvingen 2020-2021: basisscholen die alle leerlingen inschrijven

Opgelet: voor de inschrijvingen van schooljaar 2019-2020 verandert er niets. Dit geldt alleen voor de inschrijvingen van schooljaar 2020-2021.
 

Voor wie?

Scholen gewoon basisonderwijs.

Naar boven

Wat moet je niet meer doen?

  • Bepalen van capaciteit en vrije plaatsen

  • Voorrangsperiodes vastleggen

  • Scholen in LOP-gebied: dubbele contingentering toepassen

Naar boven

Wanneer start je met inschrijven voor schooljaar 2020-2021?

  • Je kiest zelf wanneer je start met inschrijven. Je kan ten vroegste starten op de eerste schooldag van september 2019.

  • Je kan met andere scholen afspreken om op dezelfde dag te starten met inschrijven.

Naar boven

Hoe schrijf je leerlingen in?

  • Je schrijft de leerlingen in in de volgorde waarin ze zich aanbieden.

  • Je kan geen leerlingen weigeren op basis van capaciteit voor schooljaar 2020-2021 tot 30 juni 2020.

  • Ouders tekenen het schoolreglement en het pedagogisch project bij inschrijving.

  • Je registreert de inschrijving in DISCIMUS binnen de 7 kalenderdagen na de inschrijving.

Naar boven
 

Regelgeving

Omzendbrieven voor schooljaar 2019-2020:

Omzendbrieven voor schooljaar 2020-2021 volgen binnenkort (eerste trimester schooljaar 2019-2020).