Inschrijvingen 2020-2021: gewoon en buitengewoon onderwijs

Scholen gewoon secundair onderwijs die niet alle leerlingen inschrijven, moeten aanmelden. Lees wanneer je moet aanmelden en inschrijven en ontdek wat er verandert vanaf schooljaar 2020-2021.

Vragen over de inschrijvingen? Contacteer je koepel, je LOP-deskundige of AGODI en het departement Onderwijs en Vorming.

Scholen buitengewoon onderwijs die niet alle leerlingen inschrijven, moeten aanmelden. Lees wanneer je moet aanmelden en inschrijven en ontdek wat er verandert vanaf schooljaar 2020-2021.