Inschrijving weigeren

Mag ik een inschrijving weigeren?

In een aantal gevallen mag of moet een schoolbestuur de inschrijving van een leerling weigeren:

 • De leerling voldoet niet aan de toelatingsvoorwaarden op de dag van de instap.
 • De ouders schrijven de leerling afwisselend in en uit in verschillende scholen.
 • De capaciteit wordt overschreden of het structuuronderdeel is volzet verklaard.
 • De school heeft de leerling het lopende, het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar definitief uitgesloten. De school kan de inschrijving weigeren als:
  • Ze de leerling zelf uitsloot
   Of
  • In een LOP-gebied en in het secundair onderwijs: de leerling in het lopende schooljaar in een andere school voor secundair onderwijs definitief werd uitgesloten (kan alleen volgens de criteria die vooraf in het LOP werden besproken)
 • Voor het basisonderwijs: de capaciteit voor anderstalige nieuwkomers is bereikt.
 • De leerling heeft een verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs en de nodige aanpassingen worden als onredelijk beoordeeld. In dit geval motiveer je waarom de aanpassingen onredelijk zijn.

Aan welke voorwaarden voldaan moet zijn vooraleer je bestuur een leerling kan weigeren, lees je in de omzendbrief inschrijvingsrecht in het basisonderwijs en in het secundair onderwijs.

Naar boven

Wat moet ik doen?

 • Je bestuur noteert geweigerde leerlingen chronologisch op de lijst met niet-gerealiseerde inschrijvingen (weigeringslijst). Vul je een vrijgekomen plaats op, dan respecteer je de volgorde van de weigeringslijst tot de 5de schooldag van oktober. Nadien is de school niet meer verplicht om de lijst te volgen en om actief de vrijgekomen plaats op te vullen tot de capaciteit bereikt is. Is er nog plaats en wil een leerling zich inschrijven? Dan moet je bestuur de inschrijving realiseren.
 • Je bestuur meldt de weigering binnen 4 kalenderdagen met het formulier ‘Mededeling van een niet-gerealiseerde inschrijving’. Het bestuur deelt de reden en de eventuele motivatie voor onredelijke aanpassingen mee aan de ouders. Het bestuur meldt de weigering dit schooljaar aan AGODI via het schoolsoftwarepakket. 

Formulier voor scholen binnen het LOP-gebied:

Formulier voor scholen buiten het LOP-gebied:

Naar boven