Aanmelden 2020-2021: vraag financiële ondersteuning aan tegen 15 december 2019

Wanneer kom je in aanmerking voor financiële ondersteuning?

Werk je met een digitaal aanmeldsysteem? Dan kom je in aanmerking voor financiële ondersteuning in volgende situaties:

 • Je school werkt voor de aanmeldingsprocedure:

  • ofwel samen met alle aanmeldende scholen basis- of secundair onderwijs uit de gemeente.
  • ofwel samen met alle aanmeldende scholen basis- of secundair onderwijs in het LOP-gebied binnen één aanmeldingssysteem, als je school in een LOP-gebied ligt.
 • Je bent de enige school uit de gemeente of in het LOP die zal werken met een digitaal aanmeldsysteem.

Eén aanmeldingsprocedure kan maximaal één subsidie krijgen. Voor de financiële ondersteuning wordt een onderscheid gemaakt tussen scholen gewoon en buitengewoon onderwijs. Er kunnen bijvoorbeeld 4 verschillende aanmeldingssystemen een financiële ondersteuning krijgen in 1 gemeente of LOP-gebied:

 • 1 voor het gewoon basisonderwijs
 • 1 voor het buitengewoon basisonderwijs
 • 1 voor secundair onderwijs
 • 1 voor buitengewoon secundair onderwijs

Ook scholen, LOP’s of gemeenten die het voorbije jaar of de voorbije jaren al aanmeldden, komen in aanmerking voor financiële ondersteuning.

In faciliteitengemeenten en taalgrensgemeenten moeten Nederlandstalige scholen niet samen aanmelden met Franstalige scholen om in aanmerking te komen voor de subsidie.

Vind alle voordelen van een gezamenlijke aanmeldingsprocedure.

Naar boven

Wat kan je doen met de financiële ondersteuning?

 • Het subsidiebedrag volstaat om een eenvoudig digitaal aanmeldsysteem te huren, aan te sluiten bij een bestaand systeem of zelf één te ontwikkelen.
 • Alle kosten die rechtstreeks verband houden met het digitaal aanmeldsysteem, kan je inbrengen:
  • Inhuren van een eenvoudig digitaal aanmeldsysteem of aansluiten bij een bestaand systeem
  • Ontwikkelingskost van een eigen digitaal systeem (ook via loonkost van eigen medewerkers)
  • Het toezicht van een deurwaarder bij de digitale ordening van de leerlingen
  • Kosten voor communicatie (brochures, flyers, affiches …)

Naar boven

Hoeveel bedraagt de financiële ondersteuning?

Basisonderwijs

 • Voor gezamenlijk aanmeldende scholen: het bedrag is afhankelijk van het totaal aantal leerlingen van de basisscholen die samen een digitale aanmeldingsprocedure starten (teldatum: 01/02/2019).
Aantal leerlingen Financiële ondersteuning per aanmeldingsprocedure
< 10.000 leerlingen     5.000 euro
10.000-25.000 leerlingen     10.000 euro
25.000-30.000 leerlingen     20.000 euro
> 30.000 leerlingen 25.000 euro
 • Voor individueel digitaal aanmeldende scholen (in gemeenten waar geen andere scholen aanmelden): 2.500 euro


Secundair onderwijs

 • Voor gezamenlijk aanmeldende scholen: het bedrag is afhankelijk van het totaal aantal leerlingen in het 1ste jaar van de 1ste graad van de secundaire scholen die samen een digitale aanmeldingsprocedure starten (teldatum: 01/02/2019).
Aantal leerlingen in het 1ste jaar van 1ste graad Financiële ondersteuning per aanmeldingsprocedure
< 2.000 leerlingen 5.000 euro
2.000-3.000 leerlingen 10.000 euro
3.000-4.000 leerlingen  20.000 euro
4.000-5.000 leerlingen 25.000 euro
5.000-6.000 leerlingen 30.000 euro
6.000-7.000 leerlingen 35.000 euro
>7.000 leerlingen 40.000 euro
 • Voor individueel digitaal aanmeldende scholen (in gemeenten of LOP-gebied waar geen andere scholen aanmelden): 2.500 euro

Naar boven

Hoe vraag je de financiële ondersteuning aan?

 1. Download het meldingsformulier en vul het in:
 2. Mail het meldingsformulier uiterlijk op 15 december 2019 naar: commissie.leerlingenrechten@vlaanderen.be 

Welke gegevens vul je in?

 • Naam begunstigde
 • Rekeningnummer begunstigde
 • Ondernemingsnummer begunstigde
 • Alle deelnemende scholen

Er is dus geen apart formulier om een financiële ondersteuning aan te vragen. Als je gaat aanmelden, vul je gewoon het meldingsformulier in en vink je aan of je een financiële ondersteuning wil.

Meer informatie over het indienen van een voorstel tot aanmeldingsprocedure: 

Naar boven

Hoe gebeurt de toekenning van de financiële ondersteuning?

Een ministerieel besluit regelt de toekenning van de financiële ondersteuning. Je krijgt een voorschot van 80% op het bedrag. Na het indienen van de bewijsstukken van de gemaakte kosten, krijg je het resterende bedrag (20%). 

De bewijsstukken dien je in uiterlijk op 1 juli 2020.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina’s

Websites

Regelgeving