Leerlingen inschrijven in het basis- en secundair onderwijs

Aanmelden voor schooljaar 2021-2022
  • Dien zo snel mogelijk je voorstel in. Hoe sneller je het aanmeldingsdossier voorlegt, hoe sneller je het resultaat kent en je ouders kan informeren.
    • Vóór 15 november 2020: De commissie leerlingenrechten behandelt je dossier prioritair, ten laatste op 15 januari.
    • Uiterlijk 17 januari 2021: Hou er rekening mee dat je ouders later zal kunnen informeren en je dus later kan starten met aanmelden.
  • Vraag samen met je aanmeldingsdossier een financiële ondersteuning aan.
  • Hoe dien je een dossier in?
  • Lees ook: inschrijven in coronatijden

Capaciteit is het maximale aantal leerlingen. Een vrije plaats is een plaats die vrijgegeven wordt voor inschrijving.

Elke leerling heeft recht op een inschrijving, ook anderstalige nieuwkomers en leerlingen met een verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs.

In bepaalde gevallen mag of moet een school een inschrijving weigeren in het basis- en secundair onderwijs.

Ontdek bij welke organisaties je terechtkan met al je vragen.

De school noteert alle gerealiseerde, uitgestelde en niet-gerealiseerde inschrijvingen in een inschrijvingsregister.

Je kan als school alleen of gezamenlijk aanmelden met andere scholen. Ontdek alle voordelen van gezamenlijk aanmelden.

Hoe informeer je ouders over inschrijvingen en aanmeldingen?

In lokale overlegplatforms (LOP’s) helpen lokale partners de gelijke onderwijskansen van jongeren in een regio realiseren. Een LOP kan ouders helpen als een school weigert om hun kind in te schrijven.