Conceptnota hoger beroepsonderwijs

Uitbouw van het hoger beroepsonderwijs

Op 25 maart 2016 keurde de Vlaamse Regering de conceptnota 'Uitbouw van het hoger beroepsonderwijs' goed.

De conceptnota wil het hoger beroepsonderwijs (hbo5), dat nu bestaat in de centra voor volwassenenonderwijs (CVO), uitbouwen tot een volwaardig onderdeel van het hoger onderwijs.

Hbo5 bereikt een dubbele doelgroep:

  • Volwassenen die binnen het aanbod hun gading vinden voor levenslang leren
  • Jongeren die bij de start van het hoger onderwijs voor een opleiding op niveau 5 van de Vlaamse Kwalificatiestructuur willen kiezen

De jongere studenten worden vandaag te weinig bereikt en het opleidingsniveau is nog te weinig gekend.  Een sterker uitgebouwd hbo5 moet studenten aantrekken die nu de weg naar het hoger onderwijs nog niet vinden, en bijdragen tot de verdere democratisering van het hoger onderwijs.