Salaris van je hogeschoolpersoneel

Liquidatiedata 2021 – afsluitingsdata betalingen. Stuur je EPD-zendingen zo ruim mogelijk voor deze data.

Meld een haardtoelage of standplaatstoelage voor je hogeschoolpersoneel met het formulier.

Een voordeel alle aard (VAA) is een voordeel boven op het salaris. Je personeel betaalt er socialezekerheidsbijdragen en/of bedrijfsvoorheffing op.

Vraag de begrafenisvergoeding aan voor je hogeschoolpersoneel via het formulier.

Hoe bereken en meld je de vakantiebezoldiging van je tijdelijke personeelsleden?

De verplichte aangifte van een sociaal risico bij de sociale zekerheidsinstellingen.