Verlof voor buitendienstongeval van je hogeschoolpersoneel

Wat is het?

Een buitendienstongeval is een ongeval dat gebeurt in het privéleven van je personeelslid. Het is dus geen arbeidsongeval.

Je personeelslid is arbeidsongeschikt door het ongeval en iemand anders is aansprakelijk.

Bijvoorbeeld: door een verkeersongeval ’s avonds, in het weekend of in een vakantieperiode geraakt je personeelslid gekwetst en is daardoor arbeidsongeschikt. De tegenpartij had geen voorrang verleend en is dus aansprakelijk.

Het personeelslid geeft het buitendienstongeval aan bij de hogeschool. Je kan dan als werkgever het salaris terugvorderen van die aansprakelijke derde.

Bij een buitendienstongeval daalt het aantal dagen betaald ziekteverlof van je personeelslid niet.

De periodes van verlof voor buitendienstongeval tellen mee voor de berekening van de geldelijke en de dienstanciënniteit, en voor vastbenoemde personeelsleden ook voor de berekening van de sociale anciënniteit.

Naar boven

Wat moet ik doen?

Salaris terugvorderen

Het staat je als hogeschool vrij om het salaris van je personeelslid tijdens de periode van arbeidsongeschiktheid al dan niet terug te vorderen bij de aansprakelijke derde.

Melden aan het ministerie

Eerst ziekteverlof

Meld de afwezigheid eerst als ziekteverlof:

  • Ofwel een RL-2 met DO 130 (instellingsgebonden) 
  • Ofwel een RL-12 met DO 133 (opdrachtgebonden)

Op de pagina Ziekteverlof van je hogeschoolpersoneel: praktisch vind je voorbeelden van wanneer je welke RL-code gebruikt.

Verlof voor buitendienstongeval

Na terugbetaling door de tegenpartij kan je de periodes omzetten naar verlof voor buitendienstongeval. Betaalt de tegenpartij of diens verzekering niet terug, dan blijft de afwezigheid ziekteverlof.

Verlof voor buitendienstongeval is een persoonsgebonden dienstonderbreking die geldt voor alle opdrachten van het personeelslid.

Meld die in het elektronisch personeelsdossier met een RL-2 met DO 056 – ongeval buiten dienstverband (schuld derde).

Vind meer informatie op de pagina Edison - Schoolautomatiseerders - Download personeel:

  • Over de verschillende RL-codes: in de rubriek ‘Handleidingen en basisdocumenten’
  • Over de dienstonderbrekingscodes: in de rubrieken ‘Basistabellen’ en ‘Historiek en toelichtingen’

Naar boven