Ziekte en ongeval van je hogeschoolpersoneel

Welke stappen onderneem je als een benoemd personeelslid in je hogeschool verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte aanvraagt?

Welke stappen onderneem je als een personeelslid meldt dat hij een beroepsziekte heeft?

Welke stappen onderneem je als een personeelslid een arbeidsongeval meldt?

Wat als een personeelslid van je hogeschool niet kan werken door een ongeval buiten dienstverband veroorzaakt door een derde?