Verlof van je hogeschoolpersoneel bij overlijden of hospitalisatie van de moeder

Wat is het?

  • Wat is verlof bij overlijden of hospitalisatie van de moeder? Recht of gunst?
  • Voorwaarden en gevolgen, begin, duur en einde
  • Aanvraagprocedure voor je personeel

Alles wat je personeelslid moet weten, vind je op de pagina voor onderwijspersoneel over verlof bij overlijden of hospitalisatie van de moeder.

Naar boven

Wat moet ik doen?

Melden aan het ministerie

Verlof bij overlijden of hospitalisatie van de moeder is een instellingsgebonden dienstonderbreking. Meld het met een RL-2 met DO 162 - verlof bij overlijden of hospitalisatie van de moeder.

Vind meer informatie op de pagina EDISON - Schoolautomatiseerders - Download personeel:

  • Over de verschillende RL-codes: in de rubriek ‘Handleidingen en basisdocumenten’
  • Over de dienstonderbrekingscodes: in de rubrieken ‘Basistabellen’ en ‘Historiek en toelichtingen’

Naar boven