Pleegzorgverlof en opvangverlof met het oog op adoptie of pleegvoogdij van je hogeschoolpersoneel

Wat is het?

  • Wat is opvangverlof met het oog op adoptie of pleegvoogdij? Recht of gunst? En wat is pleegzorgverlof?
  • Voorwaarden en gevolgen, begin, duur en einde
  • Aanvraagprocedure voor je personeel

Alles wat je personeelslid moet weten, vind je op de pagina’s voor onderwijspersoneel over

Naar boven

Wat moet ik doen?

Melden aan het ministerie

Neemt je personeelslid opvangverlof om een kind voor adoptie of pleegvoogdij in zijn gezin op te nemen, meld dat met een RL- 2 met DO 007 - adoptieverlof.
Opvangverlof met het oog op adoptie of pleegvoogdij is een instellingsgebonden dienstonderbreking.

Neemt je personeelslid een dag pleegzorgverlof voor contacten met de rechtbank, de dienst voor pleegzorg …, meld dat met een RL- 2 DO 161 - pleegzorgverlof.
Pleegzorgverlof is een instellingsgebonden dienstonderbreking.
 

Vind meer informatie op de pagina EDISON - Schoolautomatiseerders - Download personeel:

  • Over de verschillende RL-codes: in de rubriek ‘Handleidingen en basisdocumenten’
  • Over de dienstonderbrekingscodes: in de rubrieken ‘Basistabellen’ en ‘Historiek en toelichtingen’

Naar boven