Omstandigheidsverlof van je hogeschoolpersoneel bij de bevalling van de partner

Wat is het?

 • Wat is omstandigheidsverlof naar aanleiding van de bevalling van de partner (ook geboorteverlof genoemd)? Recht of gunst?
 • Voorwaarden en gevolgen, begin, duur en einde
 • Aanvraagprocedure voor je personeel

Alles wat je personeelslid moet weten, vind je op de pagina voor onderwijspersoneel over omstandigheidsverlof naar aanleiding van bevalling van je partner.

In tegenstelling tot de andere onderwijsniveaus, waar zowel de benoemde als de tijdelijke personeelsleden 10 werkdagen lang recht hebben op hun salaris tijdens dit verlof, is dit voor tijdelijke personeelsleden in  hogescholen alleen de 1ste 3 werkdagen bezoldigd, daarna krijgen zij een uitkering van het ziekenfonds.

Naar boven

Wat moet ik doen?

Meld aan het ministerie

De 10 werkdagen omstandigheidsverlof naar aanleiding van de bevalling van de echtgenote of de samenwonende partner moet je verplicht melden aan het ministerie. Meld de periode inclusief weekends en eventuele feestdagen (zie ook berekening hieronder). Het kunnen dus meer kalenderdagen zijn.

Omstandigheidsverlof is een persoonsgebonden dienstonderbreking (DO).

Benoemde personeelsleden ontvangen gewoon hun salaris tijdens de 10 werkdagen omstandigheidsverlof. Zend het door in het elektronisch personeelsdossier met een RL-2 met DO 119 - omstandigheidsverlof n.a.v. de geboorte van een kind bezoldigd.

Voor tijdelijke personeelsleden ga je als volgt te werk:

 • De 1ste 3 werkdagen ontvangt het personeelslid zijn salaris. Meld die met een RL-2 met DO 119.
 • De volgende werkdagen - maximaal 7 - zijn onbezoldigd. Meld die met een RL-2  met DO 184 - omstandigheidsverlof n.a.v. de geboorte van een kind hogescholen onbezoldigd. 

Vind meer informatie op de pagina EDISON - Schoolautomatiseerders - Download personeel:

 • Over de verschillende RL-codes: in de rubriek ‘Handleidingen en basisdocumenten’
 • Over de dienstonderbrekingscodes: in de rubrieken ‘Basistabellen’ en ‘Historiek en toelichtingen’

Naar boven

Kijk na of je personeelslid het verlof juist opneemt

Niet meer dan 10 werkdagen

Werkt je personeelslid in verschillende hogescholen, dan zal je dossierbehandelaar van de cel Personeel Hoger Onderwijs van het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS) die controle doen. Voor gemengde dossiers in hogescholen en andere onderwijsniveaus moet dat over de onderwijsniveaus heen gebeuren.

7 werkdagen aaneensluitend

 • Dat geldt ook voor deeltijds werkende personeelsleden. Een personeelslid dat alleen werkt op maandag en dinsdag, moet toch 7 dagen aaneensluitend opnemen, ook al werkt hij normaal niet van woensdag tot vrijdag. Hij kan niet meerdere weken na elkaar afwezig zijn door het omstandigheidsverlof. 
   
 • Er is geen verplichting om 10 werkdagen op te nemen. De regel van de 7 aaneensluitende werkdagen geldt ook in dat geval. Neemt een voltijds of deeltijds personeelslid 7 dagen of minder, dan moeten die aaneensluitend zijn.

Naar boven

Bereken of je personeelslid recht heeft op een bijkomende vergoeding

Tijdens de onbezoldigde dagen kan het tijdelijk personeelslid een uitkering van het ziekenfonds ontvangen. Is die uitkering lager dan het nettosalaris, dan moet de hogeschool het verschil bijleggen. Gebruik het

Berekeningsprogramma omstandigheidsverlof (xls, 6 bladen) (142 kB) om te berekenen:

 • Of je tijdelijk personeelslid recht heeft op een bijkomende vergoeding
 • Hoe groot die vergoeding is

Volg daarvoor de handleiding:
Berekening bijkomende vergoeding van een tijdelijk personeelslid met omstandigheidsverlof bij de bevalling van de partner (pdf, 6 p.) (134 kB).

Naar boven

Meld het bedrag van de vergoeding aan het ministerie

Meld de vergoeding aan de cel Personeel Hoger Onderwijs. Gebruik daarvoor het formulier:

Aanvraag tot betaling van vergoedingen in het hoger onderwijs die niet elektronisch gemeld kunnen worden (doc, 3p.) (230 KB).

Naar boven