Geboorteverlof

Wat is het?

 • Wat is geboorteverlof? Recht of gunst?
 • Voorwaarden en gevolgen, begin, duur en einde
 • Aanvraagprocedure voor je personeel

Alles wat je personeelslid moet weten, vind je op de pagina voor onderwijspersoneel over geboorteverlof.

Naar boven

Wat moet ik doen?

Meld aan het ministerie

Je meldt het geboorteverlof verplicht aan het ministerie. Meld de periode inclusief weekends (zie ook berekening hieronder). Het kunnen dus meer kalenderdagen zijn. Feestdagen mag je niet opnemen in deze periode.

Geboorteverlof is een persoonsgebonden dienstonderbreking (DO).

Voor benoemde personeelsleden ga je als volgt te werk:

 • De 10 eerste werkdagen geboorteverlof ontvangt het personeelslid zijn gewoon salaris. Zend het door in het elektronisch personeelsdossier met een RL-2 met DO 119 - omstandigheidsverlof n.a.v. de geboorte van een kind bezoldigd.
 • De bijkomende werkdagen ontvangt het personeelslid een salaris op basis van 82% van het brutosalaris. Voor de bepaling van dit salaris wordt het brutosalaris op jaarbasis begrensd op 26.230 euro (100%). Meld dit met een RL-2 met DO 237 – Omstandigheidsverlof n.a.v. de geboorte van een kind 82% salaris.

Voor tijdelijke personeelsleden ga je als volgt te werk:

 • De 1ste 3 werkdagen ontvangt het personeelslid zijn salaris. Meld die met een RL-2 met DO 119.
 • De volgende (en bijkomende) werkdagen zijn onbezoldigd. Meld die met een RL-2  met DO 184 - omstandigheidsverlof n.a.v. de geboorte van een kind hogescholen onbezoldigd. 

Vind meer informatie op de pagina EDISON - Schoolautomatiseerders - Download personeel:

 • Over de verschillende RL-codes: in de rubriek ‘Handleidingen en basisdocumenten’
 • Over de dienstonderbrekingscodes: in de rubrieken ‘Basistabellen’ en ‘Historiek en toelichtingen’

Naar boven

Kijk na of je personeelslid het verlof juist opneemt

Niet meer dan het gerechtigd aantal dagen geboorteverlof

Werkt je personeelslid in verschillende hogescholen, dan zal je dossierbehandelaar van de cel Personeel Hoger Onderwijs van het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS) die controle doen. Voor gemengde dossiers in hogescholen en andere onderwijsniveaus moet dat over de onderwijsniveaus heen gebeuren.

7 werkdagen aaneensluitend

 • Dat geldt ook voor deeltijds werkende personeelsleden. Een personeelslid dat alleen werkt op maandag en dinsdag, moet toch 7 dagen aaneensluitend opnemen, ook al werkt hij normaal niet van woensdag tot vrijdag. Hij kan niet meerdere weken na elkaar afwezig zijn door het geboorteverlof. 
   
 • Er is geen verplichting om alle werkdagen geboorteverlof op te nemen. De regel van de 7 aaneensluitende werkdagen geldt ook in dat geval. Neemt een voltijds of deeltijds personeelslid 7 dagen of minder, dan moeten die aaneensluitend zijn.

Naar boven

Bereken of je personeelslid recht heeft op een bijkomende vergoeding

Tijdens de onbezoldigde dagen kan het tijdelijk personeelslid een uitkering van het ziekenfonds ontvangen. Is die uitkering lager dan het nettosalaris, dan moet de hogeschool het verschil bijleggen. Gebruik het

Berekeningsprogramma omstandigheidsverlof (geboorteverlof) (xls, 6 bladen) (136 kB) om te berekenen:

 • Of je tijdelijk personeelslid recht heeft op een bijkomende vergoeding
 • Hoe groot die vergoeding is

Volg daarvoor de handleiding:
Berekening bijkomende vergoeding van een tijdelijk personeelslid met geboorteverlof bij de bevalling van de partner (pdf, 6 p.) (815 kB).

Naar boven

Meld het bedrag van de vergoeding aan het ministerie

Meld de vergoeding aan de cel Personeel Hoger Onderwijs. Gebruik daarvoor het formulier:

Aanvraag tot betaling van vergoedingen in het hoger onderwijs die niet elektronisch gemeld kunnen worden (doc, 3p.) (230 KB).

Naar boven