Borstvoedingsverlof en borstvoedingspauzes van je hogeschoolpersoneel

Wat is het?

  • Wat is borstvoedingsverlof en wat zijn borstvoedingspauzes?
  • Voorwaarden en gevolgen, begin, duur en einde
  • Aanvraagprocedure voor je personeel

Alles wat je personeelslid moet weten, vind je op de pagina voor onderwijspersoneel over bevallingsverlof, borstvoedingsverlof en moederschapsbescherming.

Naar boven

Wat moet ik doen?

Melden aan het ministerie

Borstvoedingspauzes hoef je niet te melden.

Borstvoedingsverlof is een instellingsgebonden dienstonderbreking. Meld ze met een RL- 2  met DO 005.

Meer informatie voor het melden vind je op de pagina EDISON - Schoolautomatiseerders - Download personeel:

  • Over de verschillende RL-codes: in de rubriek ‘Handleidingen en basisdocumenten’
  • Over de dienstonderbrekingscodes: in de rubrieken ‘Basistabellen’ en ‘Historiek en toelichtingen’

Naar boven