Betaald educatief verlof van je administratief, technisch of werkliedenpersoneel in een vrije hogeschool

Wat is het?

  • Welke personeelsleden hebben recht op betaald educatief verlof?
  • Wat zijn de voorwaarden en de gevolgen?

Alles wat je personeel moet weten, vind je op de pagina voor onderwijspersoneel over betaald educatief verlof.

Wat moet ik doen?

  • Vul het formulier in:
    Aangifte van schuldvordering betreffende toegekend betaald educatief verlof.  
     
  • Vul 1 steekkaart per werknemer in voor het toegestane educatief verlof in de loop van het schooljaar waarvoor je de terugbetaling vraagt. Voeg de originele getuigschriften bij de individuele steekkaart om de inschrijving en het nauwgezet bijwonen van de opleiding te bewijzen.

Naar boven

Extra informatie

Verwante pagina's

Voor onderwijspersoneel

Voor cursisten

Website

Werk.be - Betaald educatief verlof