Terbeschikkingstelling van je hogeschoolpersoneel

Wat moet je doen als een personeelslid van je hogeschool terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het rustpensioen neemt?

Welke stappen onderneem je bij een benoemd personeelslid in je hogeschool dat je ter beschikking stelt wegens ziekte?