Kinefonds

Wat is het?

Personeelsleden ten laste van het Kinefonds zijn oorspronkelijk toegewezen aan een hogeschool maar worden centraal betaald.

Ze kunnen wedertewerkgesteld zijn in hun eigen hogeschool of aan een andere hogeschool, of geen wedertewerkstelling hebben. De wedertewerkstelling kan ook buiten het hogescholenonderwijs, bijvoorbeeld aan een universiteit of in een ziekenhuis.

Wedertewerkstelling kan nooit in een privéonderneming met winstgevend doel.

Terugbetaling van 70% van de loonkost aan de Vlaamse overheid

Een hogeschool of andere instelling of organisatie die een personeelslid ten laste van het Kinefonds tewerkstelt, is verplicht om 70% van het bruto aanvangssalaris van die tewerkstelling terug te betalen aan de Vlaamse overheid. Meer informatie daarover vind je in de Codex Hoger Onderwijs.

De betaling ten laste van het Kinefonds eindigt na de maand waarin het personeelslid pensioengerechtigd wordt, voor:

 • Het personeelslid dat uitsluitend betaald wordt ten laste van het Kinefonds en daarvoor geen actieve prestaties meer uitoefent 
 • Het personeelslid dat voor meer dan 50% van een voltijdse opdracht ten laste van het Kinefonds valt en daarvoor geen actieve prestaties meer uitoefent

Naar boven

Hoe meld ik een volledige of gedeeltelijke tewerkstelling ten laatste van het Kinefonds?

De hogeschool van oorsprong meldt altijd de volledige toewijzing op het Kinefonds, ook als het personeelslid wedertewerkgesteld is in een andere hogeschool. Ze meldt ook de wedertewerkstellingsopdracht als die in de eigen hogeschool gebeurt. Als de wedertewerkstelling in een andere hogeschool gebeurt, meldt die hogeschool alleen de wedertewerkstelling. Bij een  wedertewerkstelling buiten het hogescholenonderwijs meldt de hogeschool van oorsprong naast de toewijzing op het Kinefonds de wedertewerkstelling via een dienstonderbreking.

Een overzicht van de verschillende meldingen die kunnen voorkomen bij de personeelsleden aan je hogeschool die volledig of gedeeltelijk ten laste van het Kinefonds vallen:

Personeelslid dat zowel op de enveloppe van de hogeschool betaald wordt als op het Kinefonds

 • Stuur de opdracht ten laste van de hogeschool door met OOM-code 00.
 • Stuur de opdracht ten laste van het Kinefonds door met OOM-code 12.

Voorbeeld

ATO

Veld 7

Volume

Veld 8

Barema

Veld 13

Ambt

Veld 10

WTW

Veld 6

OOM

Veld 27

4

75

502

Lector

-

00

4

25

502

Lector

-

12

Naar boven

Personeelslid dat volledig ten laste van het Kinefonds valt, zonder wedertewerkstelling

Meld de vaste opdracht met OOM-code 12.

Als er geen wedertewerkstelling van minstens 50% van de centraal betaalde opdracht is, wordt het salaris na 2 jaar afgebouwd naar rato van 20% per jaar. Het mag echter nooit minder bedragen dan zoveel maal 1/30 van het salaris als het personeelslid dienstjaren telt. Bij een afbouw voor de betaling ten laste van het Kinefonds berekent de cel Personeel Hoger Onderwijs die afbouw en brengt ze in in het salarissysteem. De eventuele afbouw vind je in de Codex Hoger Onderwijs.

Als het salaris in afbouw is, geef je de geblokkeerde anciënniteit door (J in veld 16)

Voorbeeld

ATO

Veld 7

Volume

Veld 8

Barema

Veld 13

Ambt

Veld 10

WTW

Veld 6

OOM

Veld 27

Anc gebl

Veld 16

4

100

502

Lector

-

12

J

Naar boven

Personeelslid ten laste van het Kinefonds, met wedertewerkstelling in de eigen hogeschool

Een personeelslid heeft een opdracht van 100% ten laste van het Kinefonds en heeft een wedertewerkstelling in de eigen hogeschool voor 50%.

Voorbeeld

ATO

Veld 7

Volume

Veld 8

Barema

Veld 13

Ambt

Veld 10

WTW

Veld 6

OOM

Veld 27

4

100

502

Lector

-

12

2

50

502

Lector

W

12

Naar boven

Personeelslid ten laste van het Kinefonds, met wedertewerkstelling in een andere hogeschool

Voorbeeld 1

Een personeelslid is voor 75% toegewezen aan het Kinefonds in hogeschool 1, maar heeft een wedertewerkstelling voor 75% in hogeschool 2.

Hogeschool 1:

ATO

Veld 7

Volume

Veld 8

Barema

Veld 13

Ambt

Veld 10

WTW

Veld 6

OOM

Veld 27

4

75

502

Lector

-

12

Hogeschool 2:

ATO

Veld 7

Volume

Veld 8

Barema

Veld 13

Ambt

Veld 10

WTW

Veld 6

OOM

Veld 27

2

75

502

Lector

W

12

In dit voorbeeld wordt het hele salaris (een opdracht van 75%) betaald uit het Kinefonds.

Voorbeeld 2

Een personeelslid heeft een opdracht van 100%, waarvan 75% ten laste van het Kinefonds en 25% ten laste van de hogescholenenveloppe. In hogeschool 1 (de hogeschool van toewijzing) presteert het personeelslid 50%: 25% als benoemde ten laste van de enveloppe en 25% wedertewerkstelling (van de 75% Kinefonds). De overige 50% ten laste van het Kinefonds presteert het personeelslid in hogeschool 2 (50% wedertewerkstelling in andere hogeschool).

Beide hogescholen doen een zending.

 • Het gedeelte ten laste van het Kinefonds geef je als hogeschool van toewijzing door met OOM-code 12.
 • Beide hogescholen geven het aandeel wedertewerkstelling door. In het veld 6 (WTW) vul je W in.

Hogeschool 1 (school van oorsprong/toewijzing):

ATO

Veld 7

Volume

Veld 8

Barema

Veld 13

Ambt

Veld 10

WTW

Veld 6

OOM

Veld 27

4

25

502

Lector

-

00

4

75

502

Lector

-

12

2

25

502

Lector

W

12

Hogeschool 2 (andere hogeschool dan hogeschool van toewijzing):

ATO

Veld 7

Volume

Veld 8

Barema

Veld 13

Ambt

Veld 10

WTW

Veld 6

OOM

Veld 27

2

50

502

Lector

W

12

In dit voorbeeld wordt het salaris van het personeelslid voor 25% betaald uit de enveloppefinanciering van hogeschool 1 en voor 75% uit het Kinefonds.

Voorbeeld 3

Situatie op 15 september: een personeelslid is voor 100% ten laste van het Kinefonds en toegewezen aan hogeschool 1, waar het ook wedertewerkgesteld is voor 100%.

Hogeschool 1:

ATO

Veld 7

Volume

Veld 8

Barema

Veld 13

Ambt

Veld 10

WTW

Veld 6

OOM

Veld 27

4

100

502

Lector

-

12

2

100

502

Lector

W

12

Situatie op 1 januari: In hogeschool 1 wordt de wedertewerkstelling verminderd tot 50%, voor de overige 50% is er een wedertewerkstelling in hogeschool 2.

Hogeschool 1:

ATO

Veld 7

Volume

Veld 8

Barema

Veld 13

Ambt

Veld 10

WTW

Veld 6

OOM

Veld 27

4

100

502

Lector

-

12

2

50

502

Lector

W

12

Hogeschool 2:

ATO

Veld 7

Volume

Veld 8

Barema

Veld 13

Ambt

Veld 10

WTW

Veld 6

OOM

Veld 27

2

50

502

Lector

W

12

Naar boven

Personeelslid ten laste van het Kinefonds dat wedertewerkgesteld is in een andere organisatie

Een personeelslid ten laste van het Kinefonds kan ook wedertewerkgesteld worden in een organisatie die geen hogeschool is, en die dus geen zendingen voor het elektronisch personeelsdossier kan doorgeven aan de cel Personeel Hoger Onderwijs. Een universiteit bijvoorbeeld. Het moet altijd gaan om een tewerkstelling die ten goede komt aan het onderwijs of die het algemeen belang dient.

 • Meld de volledige opdracht.
 • Voor het gedeelte van de opdracht waarin een wedertewerkstelling buiten de hogeschool geldt, geef je de dienstonderbreking 140 door: ‘wedertewerkstelling buiten het onderwijs’.
 • Stuur in WebEdison een RL3 met als opmerking de naam van de instelling en eventueel het adres.
 • Stuur een kopie van de overeenkomst tussen je hogeschool en de andere organisatie door naar de cel Personeel Hoger Onderwijs. Meer info vind je in de Codex Hoger Onderwijs.

Voorbeeld

ATO

Veld 7

Volume

Veld 8

Barema

Veld 13

Ambt

Veld 10

WTW

Veld 6

OOM

Veld 27

DO

Veld 24/26

4

10

502

Lector

-

00

-

4

90

502

Lector

-

12

DO 140 45

In dit voorbeeld heeft het personeelslid dat voor 90% ten laste van het Kinefonds valt, een wedertewerkstelling van 45% buiten het hogescholenonderwijs. Het salaris wordt voor 10% betaald ten laste van de enveloppe van de hogeschool, en voor 90% ten laste van het Kinefonds. De universiteit betaalt geen salaris voor de wedertewerkstelling van 45% aan het personeelslid, maar moet wel 70% van het bruto aanvangssalaris hieraan verbonden terugbetalen aan de Vlaamse overheid.

Naar boven

Personeelslid ten laste van het Kinefonds dat studeert

Als een personeelslid ten laste van het Kinefonds voltijds of deeltijds aan een hogeschool of universiteit in de Vlaamse Gemeenschap studeert en een bijkomend diploma haalt, geldt die periode ook als tewerkstelling. Het salaris wordt doorbetaald.

Meld de studies in veld 12 (detail functie) met code 889.

Voorbeeld

In dit voorbeeld zien we een personeelslid wiens opdracht voor 60% ten laste van het Kinefonds valt. Precies voor die 60% studeert het personeelslid:

ATO

Veld 7

Volume

Veld 8

Barema

Veld 13

Detail functie

Veld 12

Ambt

Veld 10

WTW

Veld 6

OOM

Veld 27

DO

Veld 24

4

40

502

-

Lector

-

00

-

4

60

502

889

Lector

-

12

-

Naar boven

Personeelslid ten laste van het Kinefonds dat een dienstonderbreking neemt

Als een personeelslid ten laste van het Kinefonds een dienstonderbreking neemt, zijn er 3 mogelijkheden.

Het personeelslid is niet wedertewerkgesteld

Geef de dienstonderbreking mee met de vaste opdracht ten laste van het Kinefonds.

Voorbeeld

In dit voorbeeld maakt een personeelslid ten laste van het Kinefonds gebruik van de terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het rustpensioen:

ATO

Veld 7

Volume

Veld 8

Barema

Veld 13

Ambt

Veld 10

WTW

Veld 6

OOM

Veld 27

DO

Veld 24/26

4

100

502

Lector

-

12

DO 108 100

Het personeelslid is wedertewerkgesteld binnen je hogeschool

Geef de dienstonderbreking mee met de wedertewerkstellingsopdracht.

Voorbeeld

In dit voorbeeld maakt een personeelslid ten laste van het Kinefonds gebruik van een deeltijdse loopbaanonderbreking:

ATO

Veld 7

Volume

Veld 8

Barema

Veld 13

Ambt

Veld 10

WTW

Veld 6

OOM

Veld 27

DO

Veld 24/26

4

100

502

Lector

-

12

-

2

100

502

Lector

W

12

DO 028 50

Het personeelslid is wedertewerkgesteld in een andere hogeschool

De hogeschool waar het personeelslid wedertewerkgesteld is, geeft de dienstonderbreking door.

Voorbeeld

In dit voorbeeld neemt een personeelslid ten laste van het Kinefonds dat wedertewerkgesteld is in een andere hogeschool, bezoldigd ziekteverlof:

Hogeschool 1 (school van toewijzing):

ATO

Veld 7

Volume

Veld 8

Barema

Veld 13

Ambt

Veld 10

WTW

Veld 6

OOM

Veld 27

DO

Veld 24

4

100

502

Lector

-

12

-

Hogeschool 2 (school van wedertewerkstelling):

ATO

Veld 7

Volume

Veld 8

Barema

Veld 13

Ambt

Veld 10

WTW

Veld 6

OOM

Veld 27

DO

Veld 24

2

100

502

Lector

W

12

DO 133

Naar boven

Ambtswijziging

Als een personeelslid ten laste van het Kinefonds een ambtswijziging krijgt, wordt de gewone opdracht ten laste van het Kinefonds betaald, en het verschil tussen de gewone salarisschaal en de hogere salarisschaal op de enveloppe van de hogeschool van wedertewerkstelling.

Voorbeeld 1

Een personeelslid heeft een totale opdracht van 60%: 5% ten laste van het Kinefonds en 55% ten laste van de hogeschool. Voor de totale opdracht van 60% krijgt het personeelslid een ambtswijziging van lector naar hoofdlector.

Hogeschool 1:

ATO

Veld 7

Volume

Veld 8

Barema

Veld 13

Vergoeding

Veld 18

Index

Veld 20

Ambt

Veld 10

AWZ

Veld 11

WTW

Veld 6

OOM

Veld 27

DO

Veld 24/26

4

5

502

-

-

Lector

-

-

12

-

2

5

502

-

-

Lector

-

W

12

DO 124 5

4

55

502

-

-

Lector

-

-

00

DO 124 55

2

5

502

10,50

J

Hoofdlector

02

-

12

-

2

55

509

-

-

Hoofdlector

02

-

00

-

Betaling

Op het Kinefonds wordt 5% van barema 502 aangerekend. 55% van barema 509 en het verschil tussen de barema’s 502 en 509 voor 5% (€ 10,50 bij 10 jaar anciënniteit) wordt op de enveloppe aangerekend.

Voorbeeld 2

Een personeelslid is voor 100% ten laste van het Kinefonds. In hogeschool 1 heeft het personeelslid voor 50% een wedertewerkstelling én een ambtswijziging van lector naar hoofdlector. In hogeschool 2 heeft het personeelslid voor 50% een wedertewerkstelling en een ambtswijziging van lector naar ATP A2.

Hogeschool 1 (school van toewijzing):

ATO

Veld 7

Volume

Veld 8

Barema

Veld 13

Vergoeding

Veld 18

Index

Veld 20

Ambt

Veld 10

AWZ

Veld 11

WTW

Veld 6

OOM

Veld 27

DO

Veld 24/26

4

100

502

-

-

Lector

-

-

12

-

2

50

502

-

-

Lector

-

W

12

DO 124 50%

2

50

502

104,94

J

Hoofdlector

02

-

12

-

Hogeschool 2 (school van wedertewerkstelling):

ATO

Veld 7

Volume

Veld 8

Barema

Veld 13

Vergoeding

Veld 18

Index

Veld 20

Ambt

Veld 10

AWZ

Veld 11

WTW

Veld 6

OOM

Veld 27

DO

Veld 24/26

2

50

502

-

-

Lector

-

W

12

DO 124 50%

2

50

502

104,94

J

ATP A2

02

-

12

-

Betaling

 • 100% barema 502 op het Kinefonds
 • Het verschil tussen de barema’s 502 en 509 voor 50% (€ 104,94 voor 10 jaar anciënniteit) op de enveloppe van hogeschool 1
 • Het verschil tussen de barema’s 502 en 588 voor 50% (€ 104,94) op de enveloppe van hogeschool

Naar boven

Bevordering van een personeelslid ten laste van het Kinefonds

Wordt een personeelslid ten laste van het Kinefonds bevorderd, dan betaalt je hogeschool het 1ste jaar alleen het weddesupplement. Over een periode van 5 daaropvolgende jaren komt het salaris van het bevorderde personeelslid geleidelijk aan helemaal ten laste van de hogeschool. Voor een meer gedetailleerde uitwerking: zie Centraal Fonds, waar dezelfde regeling geldt.

Naar boven