Gastprofessoren aan je hogeschool

Wat is het?

  • Hoe lang kan je aangesteld zijn als gastprofessor?
  • Welk salaris krijg je?

Alles wat je personeel moet weten, vind je op de pagina voor personeel van hogescholen over gastprofessoren.

Naar boven

Hoe meld ik de aanstelling van een gastprofessor aan de cel Personeel Hoger Onderwijs?

Je stuurt een RL-12 met de ambtcode 264 ‘gastprofessor’.

Een gastprofessor kan je ofwel met een salarisschaal en opdrachtvolume doorgeven, ofwel met een vast bedrag.

Een vast bedrag vul je in in veld 19 van de RL-12. In veld 20 duid je aan of het bedrag al dan niet geïndexeerd moet worden.

Als er een bedrag wordt gestuurd, moet je aanduiden of het personeelslid voor die opdracht recht heeft op vakantiegeld en/of een eindejaarstoelage. Je moet ook een opdracht meegeven. Dat is nodig voor de berekening van het vakantiegeld en de eindejaarstoelage. Het opdrachtpercentage is ook van belang voor de RSZ-aangifte: daarbij moet  een opdrachtvolume worden doorgegeven. Voor de gewone maandbetaling is het opdrachtvolume niet relevant, want het is het bedrag dat uitbetaald wordt. Het bedrag wordt betaald naar rato van de periode die opgegeven wordt.

Bijvoorbeeld: een gastprofessor is aangesteld van 16 januari tot 28 februari met een bedrag van 500 euro.

Voor de periode 16 tot 31 januari ontvangt hij 500 euro maal 15/30 = 250 euro, want hij is precies een halve maand tewerkgesteld.

Hij ontvangt 500 euro voor de maand februari, want hij is de hele maand lang tewerkgesteld.

Als je wil dat ook voor de maand januari een bedrag van 500 euro betaald wordt, moet je een bedrag van 1000 euro doorgeven voor de periode 16 januari tot 31 januari: 1000 euro maal 15/30 = 500

Meer informatie over de verschillende RL’s vind je in de technische handleiding over WebEdison: Edison - schoolautomatiseerders - download personeel.

Naar boven

Extra informatie

Verwante pagina

Voor personeel hogescholen

Voor directies en administraties

Website