Statuut van je hogeschoolpersoneel

Een personeelslid bevindt zich volledig of gedeeltelijk in een van de volgende administratieve standen: dienstactiviteit, non-activiteit of terbeschikkingstelling.

Hoe meld je de tijdelijke aanstelling van je personeelsleden aan de hogeschool in het elektronisch personeelsdossier?

Hoe meld je een benoeming aan de cel Personeel Hoger Onderwijs?

Hoe geef je een mandaat aan een hogeschool in het elektronisch personeelsdossier in?

Hoe meld je de aanstelling van een gastprofessor in het elektronisch personeelsdossier?

Welke personeelsleden van hogescholen worden uit het Centraal Fonds betaald? Hoe geef je hun toestand door in het elektronisch personeelsdossier (EPD)?

Een overzicht van de verschillende meldingen die kunnen voorkomen bij de personeelsleden aan je hogeschool die volledig of gedeeltelijk ten laste van het Kinefonds vallen.

Voor erkende onderzoekers krijg je vrijstelling van een deel van de bedrijfsvoorheffing. Wie komt in aanmerking? Wat moet je doen? Wat met afwezigheden?

Je kan een aantal sancties opleggen aan je onderwijspersoneel of je administratief en technisch personeel bij een ernstige tekortkoming aan hun plichten.

Welke procedure volg je als een aanstelling van rechtswege eindigt, of als de hogeschool of een personeelslid de aanstelling beëindigt?

Welke procedure volg je als een benoeming van rechtswege eindigt, of als de hogeschool of een personeelslid de benoeming beëindigt?