Cumulatie door je hogeschoolpersoneel

Wat is het?

Wanneer moet je personeelslid cumulatie melden?
Tot welk percentage mag je personeelslid cumuleren? Wanneer moet je de opdracht in de hogeschool ambtshalve reduceren?
Je leest het op de pagina’s over cumulatie voor hogeschoolpersoneel:

Naar boven

Meer dan 100% opdracht in hoofdambt?

Heeft een personeelslid een opdracht in het hoger onderwijs, maar ook in een ander onderwijsniveau of in meerdere hogescholen? Als hij in totaal voor meer dan 100% opdrachten in hoofdambt uitvoert, is het mogelijk dat een deel van zijn loon boven de 100% niet geïndexeerd wordt. Dat is een aftopping omwille van de maximale indexbijslag.
Als de maximale indexbijslag overschreden wordt, dan wordt het verschil proportioneel in mindering gebracht bij de verschillende opdrachten (aftopping indexbijslag).

Naar boven

Onverenigbaarheden bij onderwijzend personeel

Je kan vaststellen dat er een onverenigbaarheid is. Je legt onder andere de procedure, het hoorrecht, beroepsprocedure en de gevolgen vast in een reglement of in het arbeidsreglement.
Je leest er meer over op de pagina over cumulatie en onverenigbaarheden voor onderwijzend personeel.

Naar boven

Regelgeving