Opdracht van je hogeschoolpersoneel

Het hogeschoolbestuur bepaalt de taakomschrijving van het onderwijzend personeel en bepaalt of de opdracht voltijds of deeltijds is.

Een opdracht of betrekking aan een hogeschool kan zowel voltijds als deeltijds zijn.

Heb je personeelsleden die jobs combineren? Wat als ze de maximale indexbijslag overschrijden?