Gegevensuitwisseling kinderbijslag hoger onderwijs

Vanaf 1 januari 2019 wordt kinderbijslag een bevoegdheid van de gewesten. Dat wilt zeggen dat het beheer en de uitbetaling van de kinderbijslag in handen wordt genomen door Vlaanderen, Wallonïe en de Duitstalige Gemeenschap. Het Brussels Gewest volgt pas op 1 januari 2020.

Voor studenten woonachtig in Vlaanderen mogen de onderwijsinstellingen contact opnemen via kring.info@kindengezin.be. Voor studenten woonachtig in Brussel, Wallonië of de Duitstalige Gemeenschap mogen de onderwijsinstellingen contact opnemen met cadastre@orint.be.

Deze e-mailadressen zijn uitsluitend bedoeld voor de onderwijsinstellingen. Het is nooit de bedoeling dat een student hier naar doorverwezen wordt. De student zal steeds via de uitbetalingsactor van de kinderbijslag of via de onderwijsinstelling eventuele vragen of problemen met de uitbetaling van de kinderbijslag moeten opvolgen.

Vragen met betrekking tot de kinderbijslag die in de toekomst gestuurd worden naar dho@vlaanderen.be zullen doorgestuurd worden naar de verantwoordelijke diensten.

Deze pagina zal in de loop van 2019 verder aangevuld worden met informatie voor de onderwijsinstellingen van het hoger onderwijs en voor de uitbetalingsactoren van de kinderbijslag.