Afwezigheid van je leerlingen in het deeltijds kunstonderwijs

Regelmatige leerling

Een leerling moet op 1 februari minstens 2/3 van de lessen aanwezig zijn voor elk vak waarvoor hij is ingeschreven. Is een leerling gewettigde afwezig, dan telt dat als de lessen hebben bijgewoond. Leerlingen die daar niet aan voldoen, zijn geen regelmatige leerlingen.

Naar boven

Ongewettigde afwezigheid

Je academie bepaalt zelf in welke omstandigheden een afwezigheid gewettigd is of niet.

Neem in je schoolreglement duidelijke bepalingen over afwezigheden en wettigingsdocumenten op.

De verificatie oordeelt of de afwezigheden overeenstemmen met de bepalingen in je schoolreglement.

Naar boven

Gevolgen ongewettigde afwezigheid

Financiering

Een leerling die geen regelmatige leerling is, is niet financierbaar.

Evaluatie bij alternatieve regeling

Alleen leerlingen die maximaal 1/3 van de lessen afwezig waren, kunnen deelnemen aan de evaluatie. Leerlingen die meer afwezig waren, kunnen niet deelnemen en zijn dan ook niet geslaagd.

Naar boven

Wat moet ik doen?

Hou een aanwezigheidsregister bij in je academie. Bij de 2de telling zal de verificateur het register nakijken.

Naar boven