Regelgeving van het vernieuwd deeltijds kunstonderwijs

Decreet

Het Vlaams Parlement nam op 28 februari het decreet deeltijds kunstonderwijs aan.

Naar boven

Amendementen bij onderwijsdecreet XXVIII

Enkele artikelen van het decreet deeltijds kunstonderwijs worden gewijzigd door Vlaams Parlement - amendementen bij onderwijsdecreet XXVIII.

Naar boven

Besluiten Vlaamse Regering

 

 

 

 

Naar boven

Beroepskwalificaties

Naar boven

Omzendbrieven

Naar boven