Opdracht van het vernieuwde deeltijds kunstonderwijs

Leerlingen komen met verschillende verwachtingen naar de academie.

  • Voor sommige leerlingen vormt de opleiding in het deeltijds kunstonderwijs (dko) een opstap naar hoger kunstonderwijs.
     
  • Voor de meeste leerlingen is kunstbeoefening een hobby. De aansluiting met amateurkunsten is voor die leerlingen belangrijk, als lid van een vereniging of als individueel kunstbeoefenaar.
     
  • Een kleine groep volgt een dko-opleiding om een creatief beroep uit te oefenen. Het decreet verbindt het dko expliciet met zijn maatschappelijke finaliteit.

Zoals in het volwassenenonderwijs is er expliciet aandacht voor leerloopbaanbegeleiding. Het vernieuwde dko kent een divers en soepel opleidingsaanbod dat inspeelt op de behoeften van verschillende leerlingprofielen. Zo’n aanbod is pas effectief als de academie leerlingen doorheen hun leerloopbaan en de verschillende keuzemogelijkheden begeleidt.