Piano, drum of saxofoon? Hoe help je kiezen?

Bij 8-jarigen boezemt een grote fagot al gauw angst in. Of ze geven aan dat ze willen drummen, maar blijken het verschil met slagwerk niet te kennen. Academie Art’Iz uit Izegem neemt verschillende initiatieven om kinderen te laten proeven van alle instrumenten zodat ze een doordachte keuze kunnen maken. 

Door Veerle Vanbuel

“We zetten het kind centraal bij de keuze van een instrument. Toch hebben we als academie niet alle factoren in de hand”, zegt directeur Wim Belaen. “Soms sturen ouders erg en staat er al een piano in de woonkamer klaar. Maar vaak onderschatten we de praktische factoren. Is het uurrooster van de accordeonles combineerbaar met andere hobby’s? Kunnen de grootouders op dat moment taxi spelen? Komt de accordeonleraar ook in de wijkafdeling? Is er een beschikbaar huurinstrument? Moeten we op zulke vragen ‘nee’ antwoorden, dan valt accordeon snel af.”

Maar onbekend maakt ook onbemind. Daarom zorgen Freya Bovijn en Valerie Vereecke, beiden leraren initiatie-, instrument- en muziekatelier, ervoor dat kinderen zoveel mogelijk kunnen proeven van de verschillende instrumenten. Deze initiatieven helpen daarbij.

1 Initiatieateliers

Valerie: “6- en 7-jarigen maken in het initiatieatelier kennis met de domeinen muziek, woord en beeld. We laten hen dan ook zoveel mogelijk proeven van verschillende instrumenten. We brengen allerlei instrumenten mee naar de les zodat ze die kunnen voelen en beleven, gaan op klasbezoeken bij een instrumentenleraar of nodigen eens een klarinettist uit. We luisteren ook veel naar muziek uit films en cartoons, en bewegen erop.”

2 Instrumentenatelier

Wim: “Bij het begin van de tweede graad zijn er kinderen die nog niet weten welk instrument ze willen spelen. Ik vind het niet slecht dat de keuze dan nog even uitgesteld wordt. Daarom hebben we sinds vorig jaar het instrumentenatelier. Daar verkennen kinderen een schooljaar lang alle mogelijkheden. Een leerling uit het instrumentenatelier die na 3 maanden wel weet wat hij wil, kan meteen overstappen.” 

3 Promofilmpje

Wim: “We maken een filmpje waarbij enkele kinderen door de academie lopen en alle instrumenten leren kennen. We doen dat omdat de instrumentenkeuze anders al te vaak afhangt van het performance- en showmanship van de leraar die het instrument voorstelt.”  

4 Instrumentendag

Freya: “In juni en september organiseren we een instrumentenbad. Dat kan een dag zijn of zelfs een hele week. Dat is interessant voor de kinderen uit het initiatie-atelier, maar zeker ook voor wie in de tweede graad wil instromen. Het wordt een soort ‘open academiedag of academieweek’ waarop kinderen alle instrumenten kunnen voelen en uitproberen. Dan kunnen we ook het gesprek aangaan met het kind. In hoeverre we daar de ouders bij betrekken, is nog een punt van discussie.”

5 Oudercontacten

Valerie: “De ouders van de kinderen die initiatie volgen, betrekken we via contactmomenten bij de keuze. Hoe ouders reageren, is echt elke keer anders. Sommigen dringen hun voorkeur sterk op, anderen kennen nauwelijks zelf iets van muziek. We brengen de instrumentenkeuze ook later nog ter sprake op oudercontacten. Dan polsen we of alles goed loopt. Of de leerling nog steeds blij is met zijn beslissing.”

6 Intake

Freya: “Zo’n intakegesprek is vooral belangrijk voor kinderen die geen muziekinitiatie kregen en instromen in de tweede graad. Wat kennen ze al? Welke voorkennis hebben ze? Komen ze uit een muzikale familie of niet? Is hun keuze gestuurd door vriendjes en vriendinnetjes? Wat past het best bij hen: een ‘sociaal’ instrument of eerder iets voor solisten? Wil dat kind verder in een orkest, of wil die op een introverte manier muziek beleven? Het is voor ons een uitdaging om alle personeelsleden die leerlingen inschrijven, van secretariaatsmedewerker tot toezichter en leraar, dezelfde taal te laten hanteren op dat belangrijke moment.”

7 Academievoorstellingen

Freya: “We maken voor alle basisscholen uit de omgeving een academievoorstelling. Verleden jaar vond die hier bij ons in de academie plaats. 2000 kinderen maakten zo kennis met de verschillende domeinen en instrumenten. Dit jaar kiezen we voor een interactieve voorstelling en richten we ons ook tot de derde kleuterklas. Daar zit immers het doelpubliek voor de initiatie-ateliers.”

8 Samenwerken met het basisonderwijs

Wim: “We hebben een enorme expertise in samenwerken met het basisonderwijs. We hebben 15 jaar lang leraren uit het basisonderwijs hier in de academie een nascholing gegeven. Ondertussen werkten onze leraren met hun leerlingen rond beeld, muziek en drama. Elke twee weken ging dat zo. Via die weg hebben onze leraren al heel wat kinderen laten proeven van allerlei instrumenten.”