Vragen over het inschalen van leerlingen die voor het niveaudecreet les volgden in het deeltijds kunstonderwijs

Een leerling zit in het schooljaar 2017-2018 in het vierde leerjaar van de lagere graad muziek. In het schooljaar 2018-2019 volgt hij hetzelfde leerjaar van de overeenkomstige opleiding in de 2de graad muziek. Is de leerling volledig financierbaar?

Ja, de leerling verlengt zijn leertraject met 1 leerjaar. Een verlenging met 1 leerjaar heeft in de 2de graad geen gevolg voor financiering.

Een leerling volgt in het schooljaar 2017-2018 het 3de leerjaar van de hogere graad muziek in de optie instrument. In het schooljaar 2018-2019 volgt hij het 3de leerjaar van de overeenkomstige opleiding in de 4de graad muziek. Is de leerling volledig financierbaar?

Nee, de wegingsfactor voor overzitters in de vierde graad is van toepassing. De leerling verlengt zijn leertraject met 1 leerjaar, waardoor hij in telling van 1 februari 2019 voor 50% zal meetellen.

In welk leerjaar wordt een leerling ingeschaald die in de optie samenspel het tweede leerjaar van de hogere graad gevolgd heeft?

Omdat in de optie samenspel de doelen op maat van de leerling werden afgestemd, is het moeilijk om het ontwikkelingsniveau van die leerlingen eenduidig vast te leggen. In dat geval bepaalt de academie zelf in welk leerjaar van de 4de graad die leerling terecht komt. Een inschaling in het 1ste of 2de leerjaar van de 4de graad wordt niet beschouwd als een verlenging van het leertraject.

Een leerling volgt in het schooljaar 2017-2018 het derde leerjaar van de hogere graad muziek in de optie instrument, maar is niet geslaagd. In het schooljaar 2018-2019 start hij in de optie klassiek met hetzelfde instrument in het 1ste leerjaar van de 4de graad vertolkend muzikant. Is de leerling volledig financierbaar?

Nee, de leerling is niet meer financierbaar, want hij is niet langer regelmatig. Meer dan een leerjaar overzitten in de overeenkomstige optie is niet toegestaan.

Een leerling zit in het schooljaar 2017-2018 zijn jaar over en gaat op 1 september 2018 over naar het volgende leerjaar. Is de leerling volledig financierbaar?

Ja, van zodra de leerling overgaat naar het volgende leerjaar, heeft overzitten in het verleden geen impact en is hij volledig financierbaar.

Hoe kunnen leerlingen die in het schooljaar 2017-2018 vakken van verschillende graden volgden (schuinzitten over de graad) hun leertraject vervolgen vanaf 1 september 2018?

De academie bepaalt op basis van pedagogische overwegingen in welke graad de leerling vanaf het schooljaar 2018-2019 zijn opleiding voortzet. In dat structuuronderdeel zal de leerling dan meetellen voor de omkaderingsberekening.

Een leerling kan zich voor zijn opleiding slechts in één graad bevinden. Om naar een volgende graad over te gaan moet een leerling immers de einddoelen van de vorige graad bereikt hebben. Een leerling is dus volledig geslaagd of niet geslaagd. Voorheen was het mogelijk dat een leerling voor het vak instrument in de lagere graad bleef overzitten en het vak algemene muziekcultuur in de middelbare graad volgde. Dat zogenaamde ‘schuinzitten’ is niet langer mogelijk.

Dit betekent overigens niet noodzakelijk -als de academie dit belangrijk vindt- dat de leerling zijn leeftijdsgroep niet zou kunnen volgen. Het uitvoeringsbesluit biedt hiertoe mogelijkheden.

Hoe worden leerlingen dans lagere graad volwassenen ingeschaald?

De lagere graad voor volwassenen bestond uit 2 leerjaren. Het eerste leerjaar mag voor de inschaling gelijkgesteld worden met het 5de leerjaar jongeren. Die leerlingen komen daardoor in het 4de leerjaar van de tweede graad dans terecht. Het 2de leerjaar lagere graad voor volwassenen mag gelijk gesteld worden met het 6de leerjaar jongeren. Die leerlingen komen in het 1ste leerjaar van de 3de graad terecht.