Vragen over capaciteit in het deeltijds kunstonderwijs

Kan een academie een leerling weigeren om een 2de optie of een 2de muziekinstrument te volgen?

Ja, maar enkel als de capaciteit voor de leerlingen die die optie of dat muziekinstrument als 1ste optie hebben gekozen is bereikt. Als er nog capaciteit is, kan de academie de inschrijving niet weigeren, ook al is de leerling voor deze 2de opleiding niet financierbaar.

Hoe bepaalt een academie de capaciteit? Is dat per vak, per vestigingsplaats, per lessenrooster?

De capaciteit wordt vastgelegd per opleiding: dus per graad + optie + muziekinstrument + studierichting. Het is niet nodig om capaciteit vast te leggen voor de afzonderlijke vakken.

Een academie kan de capaciteit verder opsplitsen per vestigingsplaats of lessenrooster, maar dat is niet nodig. Voorziet het lessenrooster dat de leerling zelf een keuzevak kan kiezen uit een bepaald aanbod, dan kan de academie de capaciteit vastleggen voor deze keuzevakken, maar ook dat is niet nodig.

Als een leerling zich wil inschrijven en de capaciteit is nog niet bereikt, dan kan de leerling worden ingeschreven. De academie kan daar voorwaarden aan koppelen: bijvoorbeeld de leerling kan zich inschrijven, maar moet dan de lessen volgen in een bepaalde vestigingsplaats en/of op bepaalde dagen en/of met een ander keuzevak. Komt dit niet overeen met de mogelijkheden of wensen van de leerling, dan kan de leerling er zelf voor kiezen om toch niet in te schrijven. De beslissing ligt dan bij de leerling. De academie heeft de inschrijving op zich dan niet geweigerd.

Als de capaciteit vastligt op niveau van vestigingsplaats, lessenrooster, keuzevak, dan gaat het wel om een weigeringsbeslissing. De academie moet de (gemotiveerde) beslissing schriftelijk of elektronisch meedelen aan de leerling binnen een termijn van 10 werkdagen.

Met welke elementen houdt de academie rekening bij het vastleggen van de capaciteit?

De volgende elementen kunnen meespelen: de verwachte inschrijvingen, de verwachte omkadering, de infrastructuur, het pedagogisch comfort, lokale wensen en behoeften, rationalisatie/programmatienormen, beschikbaarheid van personeel,…

Kan de directeur de capaciteit vastleggen?

Nee, het komt toe aan het schoolbestuur om de capaciteit vast te leggen (gemeenteraad, scholengroep GO!, raad van bestuur). Het schoolbestuur kan de directeur wel een mandaat geven om daarover bepaalde beslissingen te nemen, bijvoorbeeld: jaarlijkse aanpassingen binnen bepaalde krijtlijnen, aanpassingen bij hoogdringendheid.